Nawigacja

Do rodziców

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/21

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  1 września 2021r.

Zebranie z wychowawcami klas – 8 września 2021r.

Inauguracja sportowego roku szkolnego – 10 września 2021r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14 października 2021r.

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej – 22 października 2021r.

Święto Niepodległości – 11 listopada 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna -  23 - 31 grudnia 2021r.

Śródroczna rada klasyfikacyjna – 19 stycznia 2022r.

Bal karnawałowy – 23 stycznia 2021r

Ferie zimowe - 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwietnia  – 19 kwietnia 2022 r.

Święto Patrona Szkoły – 29 kwietnia 2022r.

Szkolny Festiwal Sztuki – 1 czerwca 2022r.

Końcoworoczna rada klasyfikacyjna – 20 czerwca 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 

 • 2 listopada 2021
 • 12 listopada 2021
 • 7 stycznia 2022
 • 2 maja 2022
 • Egzamin ósmoklasisty 24 -25 – 26 maja 2022
 • 17 czerwca 2022

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 

SEMESTRALNE

ROCZNE

Poinformowanie o przewidywanych ocenach  klasyfikacyjnych

Do 5.01.2022r.

Do 6.06.2022r.

Poinformowanie o przewidywanych ocenach  niedostatecznych, nieklasyfikowaniu, nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu.

Do 19.12.2021r.

Do 20.05.2022r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć