Nawigacja

Do rodziców

Ubezpieczenie PZU

Wariat II ubezpieczenia szkolnego

Szereg świadczeń podstawowych w tym świadczenia z tytułu :

-śmierci ubezpieczonego
-śmierci na terenie placówki szkolnej
-śmierci w następstwie sepsy
-trwałego uszkodzenia ciała – głównie za całkowita utratę części ciała wymienionych w ogólnych warunkach ( utrata ręki, nosa, palucha, utrata mowy, nerki )
-złamania kości lub zwichnięć stawów (złamania kości czaszki, twarzoczaszki, obojczyka, żeber, rzepki, kości ogonowej, zęba stałego, złamania w obrębie palucha, kości palców stopy
oraz zwichnięcia : stawu barkowego, kciuka, stawu kolanowego, zwichnięcia w stawach skokowych )
- oparzeń lub odmrożeń – przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia oraz rozległości
1. Oparzenie II st. Do 1% powierzchni ciała – 1,5 %
2. Oparzenie II st. Powyżej 1 % do 15% powierzchni ciała – 4 %
3. Oparzenie II st. Powyżej 15% do 30% powierzchni ciała – 7%
4. Oparzenie II st. Powyżej 30 % powierzchni ciała – 20%
5. Oparzenie III st. Do 5 % powierzchni ciała – 4%

6. Oparzenie III st. Powyżej 5% do 10% powierzchni ciała – 10%
7. Oparzenie III st. Powyżej 10% powierzchni ciała – 20%
8. Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu – 20%
9.Odrmożenie II st. Albo wyższy- jednego palca ręki lub palca stopy – 1,5%

- wstrząśnienia albo podejrzenia wstrząśnienia mózgu – w zależności od ilości dni hospitalizacji
2 dni – 1 % sumy ubezpieczenia
3 dni – 2 % sumy ubezpieczenia
4 dni i dłużej -3 % sumy ubezpieczenia

- pogryzień, pokąsań, ukąszeń – przysługuje w wysokości 10 % sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony w związku z pogryzieniem, ukąszeniem, pokąsianiem był hospitalizowany
-pakiet assistance na terytorium RP
1. Pomoc medyczna
a) wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
b)wizyta pielęgniarki
c) pomoc psychologa

Ponadto ubezpieczenie zostało rozszerzone o dodatkowe świadczenia:
- Dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w umowie 25 zł za jeden dzień pobytu w szpitalu
-Dieta szpitalna w wyniku choroby – w umowie 20 zł za jeden dzień pobytu w szpitalu
-śmierć przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku -1000 zł
- poważne zachorowania -1000 zł
wystąpienie u ubezpieczonego następującej choroby
1. Udaru
2.niewydolności nerek
3.choroby Creutzfelda-Jakoba
4.zakażenia wirusem HIV przy transplantacji krwi
5.oponiaka
6.choroby Parkinsona
7.utraty wzroku spowodowanej chorobą

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 7152549

Galeria zdjęć