Nawigacja

Godziny pracy Wynik diagnozy logopedycznej INFORMACJE REGULAMIN REKRUTACJI PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW REGULAMIN PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ Kiedy do logopedy? Diagnoza logopedyczna Zabawy logopedyczne Jak rozwijać sprawność językową dziecka?

Logopedia

Wynik diagnozy logopedycznej

Raport z badań przesiewowych i obserwacji logopedycznych

wykonanych we wrześniu 2019 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu

 

 

Cel badania:

 

- celem logopedycznego badania przesiewowego oraz obserwacji logopedycznych była ocena stanu wymowy uczniów podejmujących naukę w szkole podstawowej (oddział „0” oraz klasy Ia i I b) oraz kontynuujących ją w klasach starszych. Na podstawie orzeczeń, opinii i diagnozy logopedycznej uczniowie są kwalifikowani na zajęcia logopedyczne w szkole.

 

Termin badania i metodologia:

W miesiącu wrześniu odbyły się w  szkole obserwacje i przesiewowe badania logopedyczne.

 

Badaniem objęto dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu:

 

  1. Wszystkie dzieci w klasach Ia i I b oraz w oddziale zerowym wśród których zostały przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne.

Narzędziem badawczym był kwestionariusz obrazkowy badania mowy Genowefy Demelowej.

Przebadanych zostało 61 dzieci. W przypadku 35 stwierdzono wadę wymowy.

 

Na zajęcia w szkole zakwalifikowano:

Oddział „0” – 9 osób,

Kl. I a- 8 osób,

Kl. I b – 12osób,

 

  1. Wszystkie dzieci z wadami wymowy w klasach II i III objęto badaniem kontrolnym

Z przebadanych indywidualnie wyłoniła się grupa 26 osób z wadami wymowy.

Na zajęcia zakwalifikowano:

Kl. II a- 5 osób,

Kl. II b – 5 osób,

Kl. III a – 4 osoby,

Kl. III b – 4 osoby.

 

 

  1. klasy IV-VIII – wyłonienie z wadą wymowy uczniów na podstawie analizy orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sugestii nauczycieli języka polskiego, wychowawców. W przypadku wątpliwości przebadanych zostało kontrolnie 24 osoby. W wielu przypadkach są to wady związane z nieprawidłową realizacją głoski r (rotacyzm właściwy, gardłowy, języczkowy) i często rodzice rezygnują w starszym wieku szkolnym z terapii tej głoski. Wśród wszystkich uczniów wyłoniła się grupa 21 osób z wadami wymowy skierowanych na terapię logopedyczną w szkole.

 

Wychowawcy otrzymali informację o wynikach diagnozy wraz z sugestiami logopedy  i listą dzieci zakwalifikowanych na terapię oraz zgody do podpisania przez  rodziców/opiekunów na uczęszczanie dziecka na zajęcia logopedyczne w szkole.

 

Szczegółowe wyniki przesiewowego badania wymowy uczniów poszczególnych klas rodzice mogą omówić indywidualnie na spotkaniu z logopedą – termin konsultacji z rodzicami: wtorek 8.55 – 9.40.

 

Terapia

 

W Szkole Podstawowej nr 2 terapia logopedyczna będzie się odbywała indywidualnie lub w grupach do 4 osób. Na zajęcia w pierwszej kolejności przyjmowane są zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczęszczania na terapię logopedyczną dzieci posiadające skierowanie na zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu lub opinii.

Na podstawie orzeczeń i opinii na terapię zakwalifikowano 26 osób, natomiast łącznie na zajęcia logopedyczne będzie uczęszczało 68 osób.

 

Informacje dodatkowe

 

W przypadku braku zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w terapii logopedycznej lub jej zakończenia zajęcia rozpoczną następne oczekujące na liście dzieci – w zależności od potrzeby związanej z jakością wady wymowy. Terapia będzie polegała głównie na usprawnianiu narządów artykulacyjnych, poznawaniu prawidłowego wzorcu wymowy, udzielaniu rad i wskazówek do ćwiczeń rodzicom.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć