Nawigacja

Godziny pracy Wynik diagnozy logopedycznej INFORMACJE REGULAMIN REKRUTACJI PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW REGULAMIN PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ Kiedy do logopedy? Diagnoza logopedyczna Zabawy logopedyczne Jak rozwijać sprawność językową dziecka?

Logopedia

INFORMACJE

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się p. Anna Kubarewicz.

Zadania logopedy szkolnego:

- przeprowadzenie badań wstępnych,

- diagnozowanie logopedyczne,

- organizowanie pomocy logopedycznej,

- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

- konsultacje z wychowawcami, rodzicami, udzielanie porad

- doskonalenie warsztatu pracy logopedy

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć