Nawigacja

Godziny pracy Wynik diagnozy logopedycznej INFORMACJE REGULAMIN REKRUTACJI PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW REGULAMIN PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ Kiedy do logopedy? Diagnoza logopedyczna Zabawy logopedyczne Jak rozwijać sprawność językową dziecka?

Logopedia

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZĘSZCZANIA

NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

 

 

1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach (do 4 osób).

 

2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka i wynosi od 30 do 45 minut w wymiarze 1 raz w tygodniu. W szczególnych przypadkach lub po przedstawieniu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zawierającej szczególne zalecenia w zakresie terapii logopedycznej, logopeda może zwiększyć liczbę zajęć.

 

2. Na zajęcia logopedyczne mają obowiązek uczęszczać dzieci, które mają zalecenie terapii logopedycznej w orzeczeniu lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci te są przyjmowane na zajęcia w pierwszej kolejności.

Kolejną formą rekrutacji są przesiewowe badania logopedyczne, które odbywają się we wrześniu w szkole/przedszkolu . Na ich podstawie logopeda rekrutuje uczestników terapii (biorąc pod uwagę złożoność i stopień nasilenia wady wymowy – czy jest jedna czy więcej oraz w szczególnych wypadkach zainteresowane i zaangażowanie rodziców – jeżeli wada jest niewielka, a rodzice wykazują chęć współpracy to dziecko może zostać zakwalifikowane na zajęcia, gdyż przy współpracy rodziców jest szansa, że niewielka wada zostanie szybko skorygowana).

 

3. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do całkowitej korekty wady wymowy lub zaburzenia mowy.

 

4. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe ( tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, chorób zakaźnych  lub innych).

 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) stosują się do zaleceń logopedy oraz są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz by wykonywało prace domowe i regularnie ćwiczyło zadany materiał. Powodzenie terapii logopedycznej zależy w bardzo dużym stopniu od systematyczności ćwiczeń oraz wsparcia, jakiego dostarczy dziecku nauczyciel i rodzice ucznia.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć