Nawigacja

Godziny pracy Wynik diagnozy logopedycznej INFORMACJE REGULAMIN REKRUTACJI PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW REGULAMIN PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ Kiedy do logopedy? Diagnoza logopedyczna Zabawy logopedyczne Jak rozwijać sprawność językową dziecka?

Logopedia

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ


RODZICE/ OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:

- SYSTEMATYCZNEGO UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH- w przypadku braku możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach, rodzic zobowiązany jest poinformować logopedę,
(telefon kontaktowy rodzice otrzymują na zgodach na terapię)

- SYSTEMATYCZNEGO WYKONYWANIA Z DZIECKIEM ZADANYCH DO DOMU ĆWICZEŃ- codziennie, przynajmniej po 10- 15 minut.

- SYSTEMATYCZNEGO KONTAKTU Z LOGOPEDĄ – przynajmniej 1 raz w semestrze

 

RODZICE/ OPIEKUNOWIE MAJĄ PRAWO DO:


- ZWRACANIA SIĘ DO LOGOPEDY Z PROŚBĄ O POMOC W PRZYPADKU POJAWIAJĄCYCH SIĘ WĄTPLIWOŚCI (po telefonicznym omówieniu spotkania),

- UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WSPÓLNIE Z DZIECKIEM (zwłaszcza indywidualnych),

- ZREZYGNOWANIA Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH- należy uzasadnić przyczynę rezygnacji.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć