Nawigacja

Konkursy

Konkurs 4- 6 Okładka

KONKURS

NA NAJŁADNIEJSZĄ OKŁADKĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI – klasy IV, V, VI

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ OKŁADKĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

1. ORGANIZATOR

Bibliotekarz i członkowie Koła Bibliotecznego

2. CELE KONKURSU

- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

- Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

- Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.

- Kształtowanie poczucia estetyki.

- Doskonalenie sprawności manualnych.

- Współpraca biblioteki z wychowawcami klas.

- Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

- Udział w innowacji pedagogicznej.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1 .Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4 -6

2. Zadaniem uczestników jest SAMODZIELNE  wykonanie okładki do ulubionej książki.

3. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne płaskie materiały, które nie będą brudziły i niszczyły książek! (bez materiałów sypkich)

4. Kształt pracy dowolny.

5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

6. Do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

7. Kategorie : podział na klasy IV, V, VI

8. Prace należy złożyć do 17 kwietnia 2019r. do Biblioteki Szkolnej.

9. Wyniki konkursu 24.04.2019r. na stronie internetowej szkoły.

Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników.

Dla zwycięzców – dyplomy i nagrody.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 7152549

Galeria zdjęć