Nawigacja

SZKOŁA PRZEDSZKOLE NABÓR DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO

Rekrutacja

NABÓR DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO

 

Nabór Dzieci do Żłobka Publicznego w Biskupcu.

1.     Na podstawie Uchwały Nr XLIX/336/14 i Uchwały Nr XLIX/337/14 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31 lipca 2014r. ogłaszam nabór dzieci do Żłobka Publicznego w Biskupcu.

2.     Nabór prowadzony jest na podstawie wniosków złożonych przez rodziców dzieci w terminie do 30 września 2014r. zgodnie ze Statutem Żłobka Publicznego w Biskupcu.

3.     Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor.

4.     W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są:

      - dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym

           - dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień  

             niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do          

           samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów.

5.     Nabór prowadzony jest na podstawie wniosków złożonych przez rodziców dzieci.

6.     W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków spełniających kryteria przyjęcia dziecka przekroczy liczbę wolnych miejsc w Żłobku, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. Przyjęć dzieci do żłobka dokonuje dyrektor na podstawie ustaleń Komisji Rekrutacyjnej.

7.     Nabór jest prowadzony na cały okres opieki żłobkowej.

8.     W kolejnych latach rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia.

9.     Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście rezerwowej.

10.                       W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością oczekiwania na liście rezerwowej.

11.                       W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok.

12.                       Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

13.                       Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka należy pobrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 8.

14.                       Lista przyjętych dzieci zostanie podana do wiadomości 1 października 2014r.  w siedzibie Żłobku przy ul. Niepodległości 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 7152549

Galeria zdjęć