Nawigacja

Wynik diagnozy logopedycznej INFORMACJE REGULAMIN REKRUTACJI PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW REGULAMIN PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ Kiedy do logopedy? Diagnoza logopedyczna Zabawy logopedyczne Jak rozwijać sprawność językową dziecka?

Logopedia

Wynik diagnozy logopedycznej

Raport z badań przesiewowych i obserwacji logopedycznych

wykonanych we wrześniu 2018 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu

 

 

Cel badania:

 

- celem logopedycznego badania przesiewowego oraz obserwacji logopedycznych była ocena stanu wymowy uczniów podejmujących naukę w szkole podstawowej (oddział „0” oraz klasy Ia i I b) oraz kontynuujących ja w klasach starszych.

 

Termin badania i metodologia:

W miesiącu wrześniu odbyły się w  szkole obserwacje i przesiewowe badania logopedyczne.

 

Badaniem objęto dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu:

 

 1. Wszystkie dzieci w klasach Ia i I b oraz w oddziale zerowym wśród których zostały przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne. Narzędziem badawczym był kwestionariusz obrazkowy badania mowy Genowefy Demelowej. Przebadanych zostało 61 dzieci. W przypadku 38 stwierdzono wadę wymowy.
 2. Wszystkie dzieci w klasach II i III objęto badaniem kontrolnym

Przebadanych zostało indywidualnie 58 dzieci, spośród nich wyłoniła się grupa 23 osób z wadami wymowy.

 1. Klasy IV-VIII – wyłonienie z wadą wymowy uczniów na podstawie analizy orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sugestii nauczycieli języka polskiego, wychowawców. Wśród uczniów wyłoniła się grupa 18 osób z wadami wymowy skierowanych na terapię logopedyczną.

 

Wychowawcy otrzymali informację o wynikach diagnozy wraz z sugestiami logopedy np. sugerowana wizyta u ortodonty lub w poradni, listą dzieci zakwalifikowanych na terapie oraz zgody do podpisania przez  rodziców/opiekunów na uczęszczanie dziecka na zajęcia logopedyczne w szkole.

 

Szczegółowe wyniki przesiewowego badania wymowy uczniów poszczególnych klas rodzice mogą omówić indywidualnie na spotkaniu z logopedą w dniach 26-28.09.2018r. w ustalonym przez wychowawcę w porozumieniu z logopedą terminie (godz. 8.00 – 13.00).

 

 

Terapia

 

Łącznie indywidualnie zostało przebadanych 119 osób w klasach 0-III. Wśród nich u 61 stwierdzono wadę wymowy, natomiast w klasach IV-VIII u 18 osób.

W Szkole Podstawowej nr 2 terapia logopedyczna będzie się odbywała indywidualnie lub w grupach do 4 osób. Na zajęcia w pierwszej kolejności przyjmowane są zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczęszczania na terapię logopedyczną dzieci posiadające skierowanie na zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu lub opinii.

Na podstawie orzeczeń i opinii na terapię zakwalifikowano 33 osoby, natomiast łącznie na zajęcia logopedyczne 57 osób.

 

Informacje dodatkowe

 

W przypadku braku zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w terapii logopedycznej lub jej zakończenia zajęcia rozpoczną następne oczekujące na liście dzieci – w zależności od potrzeby związanej z jakością wady wymowy. Terapia będzie polegała głównie na usprawnianiu narządów artykulacyjnych, poznawaniu prawidłowego wzorcu wymowy, udzielaniu rad i wskazówek do ćwiczeń rodzicom.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 7151230
  Fax. 89 7152549

Galeria zdjęć