Nawigacja

Rok dla Niepodległej

Działania podjęte w związku z obchodami Roku dla Niepodległej

w Szkole Podstawowej nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu

 1. „Hubal – nasz patron”

Forma:  Uroczystość ogólnoszkolna

Przebieg działania: Przygotowanie szkolnej Izby Pamięci, w której zebrane zostały materiały dotyczące historii szkoły (kroniki, fotografie, odznaczenia) oraz  ściany poświęconej mjr Henrykowi Dobrzańskiemu pseud. „Hubal”, na której znalazły się prace artystyczne uczniów i rodziców naszej szkoły: portrety, płaskorzeźby Hubala.

Osoby odpowiedzialne: mgr Bożena Pawłowska, mgr Grażyna Wojczuk, mgr Anna Kubarewicz

 1. Szkolne koło historyczne

Forma:  Zajęcia pozalekcyjne

Przebieg działania: Rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów grami planszowymi o tematyce historycznej 

Osoby odpowiedzialne: mgr Bożena Pawłowska

 1. Wycieczki szkolne i klasowe

Forma:  Wyjazdy klasowe

Przebieg działania: Wyjazd klas siódmych do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu; poznawanie literatury polskiej i sztuki;  wyjście na cmentarz komunalny w Biskupcu i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy poległych za wolność Ojczyzny i naszych ziem.

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, mgr Marzanna Dudzińska, mgr Urszula Radomska, mgr Bożena Pawłowska, wychowawcy klas

 1. Dzieci z SP2 – Dzieciom z Kazachstanu

Forma:  wyjazd do Nowego Kawkowa

Przebieg działania: Spotkanie w Nowym Kawkowie mające na celu podziękowanie osobom wspierającym akcję „Wakacje dla Rodaka”

Osoby odpowiedzialne: mgr Janusz Szczawiński – Dyrektor Szkoły, mgr Grażyna Wojczuk, mgr Marta Pawłowska, Halina Szymańska – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Dwójeczka”.

 

 1. Wielki Maraton Czytelniczy

Forma:  Ogólnopolski konkurs czytelniczy dla uczniów klas I – III, IV – VI, VII

Przebieg działania: Krzewienie idei czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia. Poznawanie klasyki literackiej. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów. Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw społecznych

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, mgr Sylwia Łukasik, nauczyciele języka polskiego

 1. Lekcja dla Rodaka

Forma:  „Żywa lekcja historii” dla uczniów klas VII.

Przebieg działania: Przybliżenie uczniom losów Polaków mieszkających w Kazachstanie. W roli nauczycieli wystąpili mieszkańcy Kazachstanu pochodzenia polskiego, którzy odwiedzili naszą szkołę i opowiedzieli o życiu Polonii w Kazachstanie

Osoby odpowiedzialne: mgr B. Pawłowska, mgr Grażyna Wojczuk, mgr Marta Pawłowska

 1. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Forma:  Głośne czytanie

Przebieg działania: Czytanie na głos słuchowiska przez szkolny radiowęzeł z udziałem nauczycieli, czytanki w klasach z udziałem rodziców i wychowawców, wizyta oddziału przedszkolnego w szkolnej bibliotece – czytanie na dywanie

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, mgr Anna Kubarewicz, nauczyciele, rodzice

 1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Forma:  Uroczysta akademia szkolna

Przebieg działania: Uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.          

Osoby odpowiedzialne: mgr Ewa Januszko, mgr Beata Głowacka, mgr Anna Mikołajczak, mgr Agnieszka Steffen

 1. Udział w konkursach piosenki i pieśni patriotycznej

Forma:  Konkursy i przeglądy piosenki patriotycznej

Przebieg działania: 1. Zajęcie III miejsca uczennicy Oliwii Ciechackiej w VI Ogólnopolskim Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Jeszcze Polska nie zginęła" w Mońkach

2. Udział uczniów w IX Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu:

III miejsce  - Kajetan Szczypiński kl. III a

I miejsce – Oliwia Ciechacka kl. VII a

I miejsce -  Zespół Wokalny SP 2

3. V Olsztyński Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla Dzieci i Młodzieży – Grand Prix Oliwia Ciechacka uczennica klasy VII a

Osoby odpowiedzialne: mgr Anna Mikołajczak, mgr Alina Kozłowska

 1. X Przegląd Artystyczny Szkół Gminy Biskupiec „Polska w wierszu, tańcu i piosence”

Forma: Występ muzyczny

Przebieg działania: Uczennice zaprezentowały na X Przeglądzie Artystycznym Szkół Gminy Biskupiec pieśni o tematyce patriotycznej.

Osoby odpowiedzialne: mgr Anna Mikołajczak

 1.  Turniej Wiedzy o Polsce

Forma:  Szkolny konkurs dla uczniów klas V – VII.

Przebieg działania: W konkursie uczestniczyli uczniowie klas V-VII.  Uczniowie odpowiadali na pytania z historii, przyrody i języka polskiego pogrupowane w różne kategorie oraz stopnie trudności. Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy uczniów na temat historii, tradycji Polski, jej bohaterach, ważnych wydarzeniach i niezwykłych miejscach, kształtowanie szacunku wobec historii tradycji narodowej, integracja młodzieży naszej szkoły oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Osoby odpowiedzialne: mgr Bożena Pawłowska, mgr Grażyna Wojczuk, mgr Marta Pawłowska, mgr Anna Kubarewicz

 1.  Koncert muzyczny „Nasza Niepodległa”

Forma:  Koncert muzyczny przygotowany przez Agencję Artystyczną MAT

Przebieg działania: Wysłuchanie pieśni patriotycznych z udziałem instrumentów smyczkowych i klawiszowych, konkurs dotyczący pieśni patriotycznych.

Osoby odpowiedzialne: mgr Marta Pawłowska

 1.  XLII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Forma:  Konkurs ogólnopolski

Przebieg działania: Udział uczennicy Juliette Kubat w  XLII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uczennica zajęła I miejsce w eliminacjach gminnych.

Osoby odpowiedzialne: mgr Urszula Radomska

 1.  „Kartka dla Rodaka”                           

Forma:  Warsztaty plastyczne

Przebieg działania:  W grudniu, marcu – przed każdymi świętami obchodzonymi w naszej polskiej tradycji uczniowie z naszej szkoły wykonują podczas zajęć plastycznych lub dodatkowych warsztatów „Kartkę dla Rodaka”.

Osoby odpowiedzialne: Rada Rodziców SP2, nauczyciele plastyki oraz klas 1 -3, Halina Szymańska

 1.  „Paczka dla Rodaka”                            

Forma:  Zbiórka

Przebieg działania: W grudniu każdego roku szkolnego chętni uczniowie i rodzice naszej szkoły zbierają różnego rodzaju upominki – przybory szkolne, książki, zabawki, które zostają wysłane dla Polonii w Kazachstanie       

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, Przewodnicząca RR – Joanna Giedziun, Halina Szymańska

 1.  Kiermasz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Dwójeczka” dla rodaków z Kazachstanu

Forma:  Kiermasz słodkości

Przebieg działania: Kiermasz słodkości, z którego dochód zostanie przeznaczony na wakacyjny przyjazd dzieci z polskich rodzin z Kazachstanu – akcja Fundacji dla Rodaka.        

Osoby odpowiedzialne: Członkowie STS „Dwójeczka”, Rada Rodziców

 

 1.  Konkursy kultywujące tradycje i obrzędy

Forma:  Konkursy związane z tradycjami Bożego Narodzenia: ozdoba stołu wigilijnego; występy grupy kolędników z SP2; konkursy kolęd i pastorałek.

Przebieg działania: 1. Konkurs szkolny na najpiękniejsza ozdobę bożonarodzeniową.

2. Występy grupy kolędników, którzy w montażu słowno-muzycznym prezentowali uczniom szkoły, rodzicom oraz mieszkańcom Biskupca z Domu Dziennego Pobytu „Wigor” jak dawniej wyglądały przygotowania do Bożego Narodzenia, jakie symbole i obyczaje przetrwały i będą przekazywane z pokolenia na pokolenie.

3. Konkurs Kolęd i Pastorałek w Katolickim Gimnazjum Społecznym – I miejsce Oliwia Ciechacka z kl VII a. W konkursie uczestniczyły także uczennice klas III - Karolina Więcek, Klaudia Węgielewska  oraz Julia Gutowska.

Celem konkursów jest rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i kultywowanie tradycji świątecznych.

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele plastyki, wychowawcy klas, mgr Urszula Radomska, mgr Anna Mikołajczak

 1.  Konkurs „Czytam”

Forma:  Konkurs czytelniczy            

Przebieg działania: W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego odbył się konkurs dla uczniów klas czwartych ,,Czytam” . Troje najlepiej czytających uczniów z każdej klasy wzięło udział w konkursie szkolnym.

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk

 1.  II Międzynarodowy IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Forma:  Konkurs literacki

Przebieg działania: Konkurs literacki polegający na napisaniu pracy w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowany biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”.  Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora  H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, przygotowanie dziecka do samodzielnego zdobywania informacji lub korzystania z pomocy dorosłych, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Osoby odpowiedzialne: mgr Bożena Pawłowska, mgr Grażyna Wojczuk, mgr Marta Pawłowska

 1.   Udział w Międzynarodowym Konkursie Literackim „Rozpalmy płomień pamięci”

Forma:  Konkurs literacki

Przebieg działania: Konkurs literacki polegający na napisaniu pracy literackiej inspirowanej życiem lub walką gen.Stanisława Maczka, czasami wojny i wyzwolenia, okresem międzywojennym, generałami, dowódcami, naczelnymi brygad, jednostek, oddziałów, poległych i żyjących kombatantach, sanitariuszach, żołnierzach. 

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, mgr Marta Pawłowska, Halina Szymańska

 1.  Obchody Międzynarodowego Dnia Poezji

Forma:  Konkurs recytatorski

Przebieg działania: Zorganizowanie szkolnych  konkursów recytatorskich w trzech kategoriach wiekowych:

a) klas I-III

b) klas IV-VI

c) klas VII

Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości polskich poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów z publicznością, prezentacja umiejętności uczniów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk

 1.  Dzień pisania piórem

Forma:  Zajęcia biblioteczne

Przebieg działania: Propagowanie idei odręcznego pisania, kaligrafowanie piórem.

 

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, mgr Anna Kubarewicz

 1.  Żywe lekcje historii

Forma:  Pokazy grupy historycznej

Przebieg działania: Grupa rekonstrukcyjna przeprowadziła lekcję dla dwóch grup wiekowych (klasy I – III oraz IV – VII), na temat życia, obyczajów w średniowiecznej Polsce.

Osoby odpowiedzialne: mgr Bożena Pawłowska

 

 1.  Szkolny Festiwal Sztuki „Ku Wolności”

Forma: Festiwal oraz działania przygotowujące do występów klas

Przebieg działania: Coroczna impreza promująca kulturę wielu narodów; w tym roku będzie to połączenie festiwalu z innymi działaniami, które realizować będą treści związane z szeroko pojętym patriotyzmem, zdobywaniem wiedzy na temat swojego kraju. Klasom zostały przydzielone różnorodne zadania do realizacji, wyniki zostaną zaprezentowane na Festiwalu.

Osoby odpowiedzialne: mgr Romualda Harhaj, mgr Joanna Kaliszuk, mgr Agnieszka Steffen, mgr Dorota Didjurgeit, mgr Sylwia Rohde – Brzozowska, mgr Katarzyna Ciemińska

 1.  Lekcje tematyczne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Forma: zajęcia lekcyjne

Przebieg działania: Na zajęciach nauczyciele realizują tematy kształtujące postawy patriotyczne, wzbogacające wiedzę dzieci na temat swojej ojczyzny, rozbudzają szacunek dla dziedzictwa narodowego, symboli narodowych, kultywują tradycje narodowe.

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu

 1.  Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przygoda w małej ojczyźnie”

Forma: Konkurs literacki

Przebieg działania: Przedmiotem konkursu  jest dopisanie kontynuacji do opowieści przygotowanej przez organizatora. Uczniowie mieli za zadanie opisanie przygody, w jaką wplątało się rodzeństwo w ich mieście, regionie, małej ojczyźnie. Na konkurs zostały wysłane prace uczniów naszej szkoły.

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk

 1.  Różowy koszyczek w szkolnej bibliotece SP2

Forma: Zbiórka materiałów piśmienniczych

Przebieg działania: Zbiórka materiałów piśmienniczych polskim dzieciom z Litwy, które uczą się języka polskiego w szkółce niedzielnej

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk

 1. Majówka dla Rodaka

Forma: Spotkanie z rodakami z Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy i Białorusi

Przebieg działania: Spotkanie z młodzieżą z Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy i Białorusi w Dniu Flagi i Dniu Polonii (2 maja).

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, Halina Szymańska

 1. Zakładka na stronie internetowej szkoły – Rok dla Niepodległej

Forma: Zakładka na stronie internetowej szkoły sp2biskupiec.edupage.org

Przebieg działania: Utworzenie zakładki na stronie szkoły zawierającej informacje na temat działań podjętych w związku z rocznicą odzyskania niepodległości

Osoby odpowiedzialne: mgr Marta Pawłowska

30.  Gala Sukcesy 2017

Forma: Gala organizowana przez Burmistrza Miasta Biskupiec.

Przebieg działania: Gala, w czasie której składane są podziękowania i następuje uhonorowanie mieszkańców Biskupca, którzy w sposób szczególny reprezentują lokalne środowisko w kategoriach: nauka, kultura, promocja i „Krajobraz pełen możliwości”.

Osoby odpowiedzialne: Zgłoszenie kandydatów do Sukcesów – Zespół do spraw promocji szkoły.

 

 

 

31.  Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika szkolnej biblioteki.

Forma: wizyta w szkolnej bibliotece, pasowanie na czytelnika.

Przebieg działania: Wizyta w bibliotece, przedstawienie przygotowane przez uczniów z Koła Bibliotecznego, zachęcenie do czytania i korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, pasowanie na czytelnika.

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk

32.      I Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny „Wierszyki łamiące języki”

Forma: Recytatorski konkurs logopedyczny

Przebieg działania: Dzieci z biskupieckich przedszkoli szkól z trudnościami logopedycznymi  wzięły udział w recytatorskim konkursie logopedycznym. Celem wydarzenia było rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i przełamywanie barier przed publicznymi wystąpieniami wśród dzieci z wadami wymowy oraz upowszechnienie kultury żywego słowa.

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, mgr Anna Kubarewicz

33.     Obchody XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Forma: Akcja czytelnicza

Przebieg działania: Ogólnopolską akcję czytelniczą rozpoczęliśmy od zabaw inspirowanych literaturą dziecięcą. Klasy IIIa, IIIb, IIIc i IIa brały udział w mini turnieju ze znajomości baśni. Kolejnego dnia w szkolnej bibliotece odbywały się sesje teatrzyku obrazkowo-słownego przy użyciu kamishibai oraz literackie podchody.

Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Wojczuk, mgr Marta Pawłowska, mgr Anna Kubarewicz, mgr Sylwia Rohde

34.      Lekcja historii.

Forma: Przeprowadzenie lekcji historii przez pracownika IPN-u

Przebieg działania: Niepodległa – 1918 to temat lekcji historii, w której uczestniczyli uczniowie klas 7 prowadzonej przez zaproszonego gościa  - inspektora Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom drogi Polaków do odzyskania niepodległości.

Osoby odpowiedzialne: mgr Bożena Pawłowska

35.     Bajkowy korowód.

Forma: Przemarsz ulicami miasta w przebraniach bajkowych.

Przebieg działania: Udział w Bajkowym Korowodzie, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Biskupcu. Uczniowie  oglądali inscenizację  do wierszyków polskich autorów, a także  wzięli udział w konkursie związanym z postaciami z bajek.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas I – III

36.      Kubek dla Rodaka.

Forma: Zbiórka kubków do herbaty

Przebieg działania: Akcja Fundacji dla Rodaka, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele i rodzice z naszej szkoły polegająca na zbiórce kubków, które pojadą do Nowego Kawkowa i będą służyły wszystkim rodakom, którzy odwiedzą w wakacje 2018 ojczyznę swoich przodków.

Osoby odpowiedzialne: Joanna Giedziun, Halina Szymańska, mgr Grażyna Wojczuk

37.      Występy teatralne grupy szkolnej „Bakłażanki”.

Forma: Przedstawienia teatralne

Przebieg działania: Udział teatrzyku szkolnego w XXIV Przeglądzie o Laur Złotej Rybki w Biskupcu, występ teatrzyku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Biskupcu z przedstawieniem pt.: „Mały przewodnik po baśniach”, wizyta i występ teatru w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

Osoby odpowiedzialne: mgr Urszula Radomska, mgr Mariola Iljasiuk, mgr Agnieszka Steffen

38.      Innowacja pedagogiczna „Z Bolkiem i Lolkiem poznajemy legendy naszego kraju”.

Forma: Cykliczne zajęcia w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Biskupcu.

Przebieg działania: Głównym celem projektu  było zapoznanie dzieci z wybranymi legendami polskimi i poznanie, tuż przed wakacjami, interesujących miejsc Polski. Zajęcia prowadzone w Przedszkolu „Piątka” miały charakter cykliczny – odbywały się raz w tygodniu. Uczestniczyły w nich chętne wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej nr 2, których zadaniem  było głośne czytanie dzieciom wybranej legendy oraz pomoc w prowadzeniu zajęć i zabaw zorganizowanych tematycznie wokół wybranych miast Polski: Gdańsk, Warszawa, Poznań, Kraków, Wieliczka, Toruń oraz Biskupiec.

Osoby odpowiedzialne: mgr Anna Kubarewicz

39. Certyfikat nr 1 Fundacji dla Rodaka

Forma: Certyfikat nr 1 Fundacji dla Rodaka

Przebieg działania: Przyznanie szkole podczas Święta Szkoły Certyfikatu przez Panią Prezes Fundacji dla Rodaka Joanny Wilk-Yaridiz - Certyfikat nr 1 za "Lekcję dla Rodaka". Certyfikat został przyznany za działania wspierające Fundację.

Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2

40. Konkurs „Biskupieckie bajki”.

Forma: Konkurs plastyczny

Przebieg działania: Konkurs międzyszkolny „Biskupieckie bajki”, który polegał na zilustrowaniu wybranej legendy dotyczącej naszego miasta lub okolicy. Uczniowie zajęli czołowe miejsca w tymże konkursie.

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć