Nawigacja

Projekt informatyczny

Informacje ogólne

SP2 w Biskupcu – czas zacząć działać!

Informujemy, że w naszej szkole realizujemy Projekt „SP2 w Biskupcu – czas zacząć działać.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów SP2; zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych; doposażenie SP2 w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
    UL.MICKIEWICZA 8
    11-300 BISKUPIEC
  • 89 715 25 49

Galeria zdjęć