Nawigacja

Konkursy

Konkurs profilaktyczny

„Bez używek  - Zdrowy styl życia”

Konkurs profilaktyczny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie profilaktycznym  skierowanym do uczniów klas IV-VII  Szkoły Podstawowej w Biskupcu.    Głównym celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowania świadomości dotyczącej konsekwencji jakie niosą ze sobą próby sięgania po różnego rodzaju używki.

 

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

„Bez używek  - Zdrowy styl życia”

 

 

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu.

 

 1. Partnerami konkursu jest:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biskupcu.

 

 1. Zakres i tematyka konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w wybranej przez siebie kategorii:

     a) pracy plastycznej (plakatu, broszury profilaktycznej);

b) prezentacji multimedialnej;

c) tekstu literackiego (opowiadania) obrazującego tematykę związaną              z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy).

 

 1. Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi zdrowych zachowań oraz świadomości dotyczących następstw związanych z próbami  sięgania po różnego rodzaju używki, które w konsekwencji mogą doprowadzić do uzależnienia.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Wszyscy uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

b) Każdej pracy zarówno plastycznej jak literackiej czy multimedialnej powinno towarzyszyć hasło z zakresu profilaktyki uzależnień nawiązujące do treści pracy.

c) Praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa.

d) Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą do wykorzystywania prac i danych osobowych autora.

e) Opisane prace konkursowe należy dostarczyć  do pedagoga szkolnego do  dnia 04 grudnia 2017 r.

 

 1. Zasady oceny i nagradzania:

a) Oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu dokona czteroosobowe jury składające się z dyrektora, pedagoga, nauczyciela języka polskiego              oraz plastyki.

b) Prace konkursowe ocenione zostaną  na podstawie następujących kryteriów:

 -  zgodność pracy z tematyką, zawarcie hasła przewodniego,

 - inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

 - czytelność przekazu,

 - ogólne wrażenie estetyczne

 

8. Dla zwycięzców przewidziano ciekawe nagrody rzeczowe.  Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu nagrodzeni zostaną przyznaniem punktów dodatnich w szkolnym systemie oceniania.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 7151230
  Fax. 89 7152549

Galeria zdjęć