Nawigacja

 • Tydzień bezpieczeństwa „Noś odblaski – świeć przykładem”

  Tydzień bezpieczeństwa „Noś odblaski – świeć przykładem”

  W dniach 25 – 29 lutego 2021 r. w naszej szkole odbędzie się w klasach 0-III Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Noś odblaski-świeć przykładem”.

  Na rozgrzewkę proponujemy każdemu uczniowi (mile widziana pomoc rodziców, szczególnie dla tych najmłodszych) wzięcie udziału w konkursie na napisanie wiersza o tematyce bezpiecznego poruszania się po drogach. Termin dostarczenia prac upływa w środę 27 stycznia 2021 r. Prace dostarczamy bezpośrednio do organizatorów konkursu lub wychowawcy klasy.

  Spójrzcie, to nie jest takie trudne…

  Maszeruje Jaś do szkoły,

  Wypoczęty i wesoły,

  A na plecach plecak duży,

  Który mu w tej szkole służy.

   

  A tam książki, zeszyt z małpką

  I kanapka, świeże jabłko.

   

  Czy to wszystko co ma Jasiu,

  Drogi Antku i Adasiu

  Ma już nasz uczeń wzorowy

  Co na lekcje jest gotowy?

   

  Oczywiście, jeszcze nie!

  Bo to każdy dobrze wie,

  Odblask włożyć, ważna sprawa

  To nie żarty i zabawa.

   

  By bezpiecznie dojść do szkoły,

  Uśmiechniętym i wesołym,

  Jaś na rękę odblask włożył,

  Do zadania się przyłożył

  I przykładem dobrym świeci,

  Niech tak robią wszystkie dzieci!

  W poniedziałek zaczniemy od kolorowanki dla najmłodszych przypominającej o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w trakcie zajęć wychowawcy podejmą z uczniami pogadankę dotyczącą bezpiecznego pokonywania drogi do i ze szkoły.

  We wtorek wiedzę pogłębiamy poprzez film edukacyjny pt. „Bezpieczeństwo na drodze”.

  Środa poświęcona jest sprawdzeniu posiadanej wiedzy, każdy z uczniów będzie zmagał się z krzyżówką.

  Kolejny dzień to edukacja poprzez śpiew i ruch („Bezpieczna droga” – P. Kupicha), proponujemy uczniom zapamiętanie zasad w przyjemny i ciekawy dla nich sposób.

  Piątek to dzień podsumowania. Organizatorzy wręczą uczniom wyróżnionym w konkursie nagrody, a każdy z uczniów otrzyma odblask, aby w trakcie przemieszczania się był zawsze widoczny dla kierowców i świecił przykładem dla innych.

                                                                                                Organizatorzy,

  M. Gajdzis

  A. Lewicka-Płoska

 • UWAGA! Zmiana w rozkładzie jazdy autobusów.

  Informujemy, że w dniach 25.01 - 29.01 nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły.

  T1(2).doc


 • SP2 w Biskupcu – czas zacząć działać!

  SP2 w Biskupcu – czas zacząć działać!

  Informujemy, że w naszej szkole realizujemy Projekt „SP2 w Biskupcu – czas zacząć działać.

  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

  W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.

   

  Projekt skierowany jest do uczniów klas V – VIII. W jego ramach uczniowie mają do wyboru zajęcia:

  • Ostrożni w sieci – 10 spotkań x 1 h
  • Warsztaty z robotyki – 10 spotkań x 1 h
  • Warsztaty z obróbki cyfrowej zdjęć – 15 spotkań x 1 h (tylko dla uczniów klas 7 – 8).
    

  UWAGA!

   

  Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony szkoły – Zakładka PROJEKT INFORMATYCZNY oraz w sekretariacie szkoły. Podpisane dokumenty należy złożyć w  szkole lub przesłać zeskanowane (lub zdjęcie) na adres mailowy szkoły (sp2@biskupiec.pl).

  Dokumenty należy dostarczyć do 5 lutego 2021r.

  Zajęcia odbywać się będą online lub – w przypadku powrotu do szkoły – stacjonarnie.

  Więcej informacji - wicedyrektor szkoły p. Marta Pawłowska (89 715 25 49)

  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!!

 • 23 STYCZNIA DZIEŃ PISMA RĘCZNEGO

  23 STYCZNIA DZIEŃ PISMA RĘCZNEGO

  W dobie e-maili, komunikatorów i telefonów komórkowych coraz rzadziej wykorzystujemy pismo ręczne. Do lamusa odchodzą też papierowe notesy i pamiętniki. Dzień Pisma Ręcznego, to doskonała okazja do przypomnienia, dlaczego warto pisać ręcznie

  Otóż, takie pisanie:

  • wspomaga rozwój sprawności manualnej oraz precyzji ruchów, a one z kolei są niezbędne dla prawidłowego rozwoju poznawczego
  • sprzyja rozwojowi umiejętności czytania, zdolności językowych i krytycznego myślenia
  • stymuluje aktywność mózgu i pomaga w rozwoju połączeń synaptycznych
  • uczy samokontroli i dyscypliny
  • wspomaga i ćwiczy pamięć

  Pisząc ręcznie, zwracamy uwagę na informacje, a nasz mózg lepiej ocenia i porządkuje dane. A to pomaga utrwalać w umyśle idee i pojęcia, ponadto pisząc ręcznie robimy mało błędów gramatycznych i stylistycznych i wyrabiamy sobie ładny charakter pisma.

  Uczniowie klas I, II i III wzięli udział w szkolnym konkursie pięknego pisania.

  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły  do 28 stycznia 2021r.

  Organizator – biblioteka szkolna

 • Noś odblaski, świeć przykładem

  Noś odblaski, świeć przykładem

  KONKURS LITERACKI NA NAPISANIE WIERSZA O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

                                                             „NOŚ ODBLASKI, ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

  Regulamin

  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu

  Konkurs przeznaczony jest dla klas I-III, uczniowie mogą napisać wiersz przy niewielkiej pomocy rodziców/opiekunów prawnych.

  Cele konkursu:

  1. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości poetyckiej,
  2. Promowanie młodych talentów piszących wiersze,
  3. Pogłębianie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  Zadanie konkursowe:

  1) Napisanie wymyślonego przez siebie wiersza, składającego się z minimum 6, a maximum 20 wersów dotyczącego bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

  2) Uczestnik oświadcza, że jego utwór ma charakter oryginalny i nie narusza ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa oprawie autorskim). Tym samym przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nadużycia wynikłe z prawa autorskiego.

  3) Organizator będzie oceniać nadesłane zadania pod względem merytorycznej zgodności oraz kreatywności. Prace nie na temat lub nieoryginalne nie wezmą udziału w Konkursie i nie mogą być nagrodzone.

  4) Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz

  Termin i warunki dostarczenia prac:

  Prace będą przyjmowane do 27 stycznia 2021r. albo za pośrednictwem wychowawców klas, albo bezpośrednio u organizatorów konkursu.

  Oceny prac zgłoszonych na konkurs dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu.

  Komisja konkursowa wybierze trzy prace zajmujące I, II, i III miejsce. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień.

  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w piątek 29 stycznia 2021r.

                                                                                                                        Organizatorzy

                                                                                                                        Marlena Gajdzis

                                                                                                                        Agata Lewicka-Płoska

 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

      18 stycznia dzieci na całym świecie obchodzą Dzień Kubusia Puchatka. W tym dniu urodził się A.A. Milne autor książek „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka”, które napisał dla swojego synka Krzysia.

      Przygody miłośnika miodku zamieszkującego Stumilowy Las zna prawie każde dziecko.  Ukochany przez miliony dzieci, pluszowy miś, zwany jest misiem o bardzo małym rozumku.  Wspaniałe przygody  Kubusia przedstawione w wielu książkach mogą być dobrą okazją do rozpoczęcia przygody z czytaniem.

       Kubuś Puchatek w towarzystwie rozbrykanego Tygryska odwiedził uczniów klas I – III i zaprosił do szkolnej biblioteki. Nie zabrakło też miodku w słodkościach, którymi częstował miś.

      W roli Kubusia wystąpiła P. Izabela Stankiewicz, a rozbrykanym Tygryskiem była P. G. Wojczuk. Słodkości podarowały Panie Dyrektor Marta i Agnieszka.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

 • Konsultacje dla uczniów klas 8

  Informujemy, że prowadzone są konsultacje stacjonarne dla uczniów klas ósmych. Dokładne informacje zostaną podane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu.

  Wszystkich uczniów obowiązują zasady bezpieczeństwa zawarte w Procedurze bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie Covid - 19. 

 • Organizacja pracy od 18.01.2021. - klasy 4 - 8

  Klasy IV – VIII nadal pozostają na nauczaniu zdalnym. Plan lekcji online (na platformie MS Teams) zamieszczamy poniżej. Pozostałe lekcje wysyłane są przez dziennik elektroniczny librus każdego dnia rano.

  PLAN_LEKCJI_ONLINE_17.01-28.01_zmiany.pdf​​​​​​​

  Przypominam o najbliższych terminach:

  Śródroczna rada klasyfikacyjna – 28.01.2021r.

  Koniec I śródrocza – 31.01.2021r.

 • Opłata za obiady

  Opłata za obiady w styczniu - 80 zł.

  Telefon kontaktowy: 572 158 115.

  Odpisy z obiadów proszę zgłaszać w godz. 7.00 – 8.00. Zgłoszenie po wyznaczonych godzinach nie będzie uwzględniane.

  Płatność za obiady należy uiścić do 15 każdego miesiąca na numer konta: 48 1020 3639 0000 8402 0197 8717.

 • Organizacja pracy od 18.01.2021r.

  KLASY 1 - 3

  Od 18 stycznia 2021r. zostają wznowione zajęcia w klasach I –III. Zajęcia odbywają się według obowiązującego od 1.09.2020r. planu lekcji. Rozkład jazdy autobusów zamieszczamy poniżej. Świetlica szkolna działa od godz.7.00 do 15.00 i przyjmuje TYLKO uczniów, których oboje rodzice pracują.

  Dla każdej z klas został opracowany indywidualny harmonogram tygodniowy:

  Klasa 1 a – przebywa w sali B3, lekcje rozpoczyna 8.05, przerwy śródlekcyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, nie rzadziej niż co 45 minut, tak, aby nie spędzać przerw w tym samym czasie co klasa 1b. Do budynku wchodzi drzwiami do budynku B.

  Klasa 1b - przebywa w sali B4, lekcje rozpoczyna 8.00, przerwy śródlekcyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, nie rzadziej niż co 45 minut, tak, aby nie spędzać przerw w tym samym czasie co klasa 1a. Do budynku wchodzi drzwiami do budynku B.

  Klasa 2a - przebywa w sali 22, lekcje rozpoczyna 8.05, przerwy śródlekcyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, nie rzadziej niż co 45 minut, tak, aby nie spędzać przerw w tym samym czasie co klasa 2b. Do budynku wchodzi drzwiami głównymi do szkoły.

  Klasa 2b - przebywa w sali 20, lekcje rozpoczyna 8.00, przerwy śródlekcyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, nie rzadziej niż co 45 minut, tak, aby nie spędzać przerw w tym samym czasie co klasa 1a. Do budynku wchodzi drzwiami głównymi do szkoły.

  Klasa 3a - przebywa w sali B2, lekcje rozpoczyna 8.00, przerwy śródlekcyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, nie rzadziej niż co 45 minut. Do budynku wchodzi drzwiami do budynku B.

  Klasa 3b - przebywa w sali 9, lekcje rozpoczyna 8.00, przerwy śródlekcyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, nie rzadziej niż co 45 minut. Do budynku wchodzi drzwiami ewakuacyjnymi koło sali gimnastycznej.

   

  Przypominam o najważniejszych wytycznych obowiązujących w szkole, które zawarte są w uaktualnionej Procedurze bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19:

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
  • Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
  • Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
  • W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i wszystkich pracowników szkoły. Należy zakrywać usta i nos podczas pobytu w miejscach wspólnych.
  • Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
  • Obowiązuje ogólna zasada – maksymalizacja izolacji.
  • Należy często myć ręce, stosować ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa, ust.
  • Uczeń przynosi do szkoły tylko niezbędne przybory i podręczniki i nie wymienia się nimi z innymi uczniami.
  • Uczniowie korzystają z wyznaczonych miejsc w salach, aby pozostawić okrycia wierzchnie.
  • Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej spożywają posiłek w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem odstępów co najmniej 1,5m

   

  ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW

  T1(1).doc

  T2(3).doc

  T3(1).doc

  T9(2).doc

 • Razem na święta

  Razem na święta

  „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.”

                                                                                                        Flora Edwards

   

  W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN Razem na święta.

  Cała społeczność  chętnie włączyła się w działania charytatywne.

  5 grudnia obchodziliśmy Dzień Wolontariatu, zachęcając do wsparcia naszego lokalnego Stowarzyszenia Przygarnij Psiaka lub (i) Kociaka. Można było wpłacać dowolne kwoty na konto  albo przynosić koce, karmy i inne akcesoria do szkoły lub bezpośrednio do przytuliska.

  Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Rodaka”.

  Oprócz tego zorganizowaliśmy pomoc dla mamy jednej z uczennic klasy trzeciej. Rodzina została obdarowana drewnem na opał.

  Do naszej akcji włączyła się też firma Płotka świeże ryby pana Doriana Płoskiego i przekazała paczkę z rybami rodzinie naszych uczniów.

  Rodzice i uczniowie klasy 2b kolejny raz pokazali, że nie są obojętni na potrzeby innych . Podarowali ubranie, pościel, ręczniki i artykuły żywnościowe dla dwóch starszych osób - pani z Biskupca i pana z Najdymowa. Inicjatorką akcji była mama uczennicy klasy 2b, pani Aneta Rozberg.

  Uczniów nie ma w szkole, ale chętnie włączają się do pomocy. Tak powstały kartki świąteczne, które dostarczyliśmy do MOPS-u, aby stamtąd trafiły do samotnych podopiecznych Ośrodka.

  Na zakończenie akcji Razem na święta dzieci odwiedzały samotnych i potrzebujących sąsiadów służąc im pomocą i dobrym słowem.

  Wszystko odbywało się z zachowaniem norm sanitarnych.

  Akcje koordynowało Szkolne Koło Wolontariatu.

 • Życzenia od Rady Rodziców

  Życzenia od Rady Rodziców

  W imieniu Rady Rodziców pragnę złożyć wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji najpiękniejsze życzenia.

  Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

  W tych wyjątkowych dniach chcę Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, wiele zadowolenia oraz sukcesów z podjętych wyzwań.

   

  Przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Iwańska

 • Wesołych Świąt!

 • Terminarz

  Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2020r.

  Ferie zimowe 4.01 – 17.01.2021r.

  Śródroczna rada klasyfikacyjna – 28.01.2021r.

  Koniec I śródrocza – 31.01.2021r.

 • Konkursy przedmiotowe

  Konkursy przedmiotowe

  Miło jest nam poinformować, że dwie uczennice Alicja Cygarowska i Amelia Pawłowska zakwalifikowały się do wojewódzkiego etapu kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z geografii. Uczennice przygotowała Pani M. Jeziorek.
  Życzymy powodzenia na dalszym etapie i serdecznie gratulujemy!

 • ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA DLA ŚWIATA

  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA DLA ŚWIATA

  „Niech to Boże Narodzenie

  przyniesie nam

  nową nadzieję na życie Bardziej,

  uważniej kochając innych

  i mądrzej – siebie.

  Bo kto kocha  - małe temu

  ogromnieje i lada promyk

  zolbrzymia nadzieję”

  Norwid

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2021, uczniowie wykonali piękne kartki świąteczne i ułożyli życzenia dla świata.

  Najciekawsze prace wykonali uczniowie:  

   

  Klasa I a

  Maja Graczyk, Filip Piotrowski, Kinga Skrajnowska, Amelia Banach i Aleksandra Wadowska

  Klasa I b

  Nikola Zielińska, Wiktoria Nowicka, Kajetan Młynarski

  Klasa II a

  Anna Zielińska, Igor Hubacz, Aleksandra Konstanciuk, Nikola Więcek

  Klasa II b

  Alan Zygmuntowicz, Aleksandra Bogdańska, Alicja Nowikowska, Alicja Szymańczuk, Anna Fidurska, Anna Paszkowska, Cyryl Brzozowski, Dawid Kuminiarczuk, Jan Deptuła, Jeremiasz Janson, Julia Łukawska, Maciej Przystupa, Marika Rozberg, Marta Bukowska, Mateusz Chudzik, Milena Rodziewicz, Sebastian Dubiel , Szymon Moszczyński

  Klasa III a

  Dawid Kasprzak, Kacper Gersztyn, Maja Duchniewicz

  Klasa III b

  Barbara Rutkowska, Jakub Chrzanowicz, Julian Smoliński, Maria Szewczyk, Marcel Wawrzyniak, Maja Czajkowska, Lena Borowska, Kamil Sałdyka, Wojciech Szacherski.

  Klasa IVa - Julia Przystupa, Julia Świder

  Klasa IVb - Ania Salbura, Jakub Januszko, Matylda Derbin, Patryk Hałek

  Klasa VIa - Kacper Świder

  Klasa VIc - Adrian Boguski, Maja Piskorz, Oliwier Chorążewicz z klasy 6b.

  Dawid Moszczyński z kl. 7c, Tomasz Wadowski z kl. 7b  oraz Wiktor Świder z kl. 8a.

  Dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszej szkoły dedykujemy słowa wiersza księdza Jana Twardowskiego. 

  „Wiersz staroświecki"

  Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
  W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
  By wszystko się nam rozplątało,
  Węzły, konflikty, powikłania.
  Oby się wszystkie trudne sprawy
  Porozkręcały jak supełki,
  Własne ambicje i urazy
  Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
  Oby w nas paskudne jędze
  Pozamieniały się w owieczki,
  A w oczach mądre łzy stanęły
  Jak na choince barwnej świeczki.
  Niech anioł podrze każdy dramat
  Aż do rozdziału ostatniego,
  I niech nastraszy każdy smutek,
  Tak jak goryla niemądrego.
  Aby wątpiący się rozpłakał
  Na cud czekając w swej kolejce,
  A Matka Boska - cichych, ufnych -
  Na zawsze wzięła w swoje ręce.

   

 • WOŚP

 • UWAGA!!!

  Plan lekcji online 14.12 - 22.12.2020r.

  Plan_lekcji_online_14-22.12(1).pdf • Podziękowanie

 • Każdy może zostać świętym Mikołajem!

  Każdy może zostać świętym Mikołajem!

  Uczniów w szkole nie ma, ale szkolne koło wolontariatu działa i pomaga. Okres przed Świętami Bożego Narodzenia  to wyjątkowy czas. Chcemy, aby wszyscy, którym w życiu jest ciężko, chociaż w tym momencie poczuli się lepiej.  Pracownicy naszej szkoły z wielkim sercem odpowiedzieli na apel mamy jednej z uczennic klasy trzeciej. Rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną, a za zebraną kwotę zakupiliśmy drewno do ogrzania domu. Panowie wnieśli i ułożyli opał w szopie. Pani Bożena ze wzruszeniem podziękowała wolontariuszom. Może przy okazji pomagania innym odkryjemy to, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na czym warto się skupić. Pomagać może każdy. Wystarczy dobra wola i odrobinę chęci. Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby odkryć w sobie radość dzielenia się z potrzebującymi. 
  Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję pomocy rodzinie!

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć