Nawigacja

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

  1. Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - składanie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  (podpisanymi przez co najmniej  jednego rodzica/prawnego opiekuna) Z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe, do których wnioski składamy od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00.
  2. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
  3. Do 14 maja 2021 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej (dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających  od kandydatów indywidualnych predyspozycji  oraz szkół prowadzących szkolenie sportowe) terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności.
  4. Od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.  (II termin do 8 lipca 2021 r.)  - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych: przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).
  5. Do 17 czerwca 2021 r. (I termin), do 9 lipca 2021 r. (II termin) – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 4.
  6. Do 22 lipca 2021 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  kandydatów niezakwalifikowanych.
  7. Od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
  8. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składanie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  9. Do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  10. Do 2 sierpnia 2021 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
  11. Do 3 sierpnia 2021 r. – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
  12. Od 3 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. – postępowanie uzupełniające  w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  13. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 • 8 maja - Dzień biblioteki

 • Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego

  Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego

                         Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego -  „Dbam o wodę – chronię przyrodę”

   W kategorii klas  IV – V

   I miejsce       Matylda Derbin kl.4b

   II miejsce      Adrian Matusiak kl.4a

   III miejsce     Jakub Wolski kl.4a

    W kategorii klas VI – VII

   I miejsce    Jakub Nowaczyk kl.6 c

   II miejsce   Jakub Kaszubowski kl.7b

   III miejsce  Tomasz Wadowski  kl.7b

  Wszystkim serdecznie gratulujemy !

  Dyplomy i upominki będą wręczone zwycięzcom po powrocie do szkoły. Prace do obejrzenia w galerii.

                                                                                              Organizatorzy:

                                                                                           Małgorzata Jeziorek  i  Joanna Kaliszuk

 • Maraton czytelniczy 1-3

  Maraton czytelniczy 1-3

  „Czytanie to najpiękniejsza zabawa,

  jaką sobie ludzkość wymyśliła”

      Wisława Szymborska

   

    Dobiegł końca kolejny rok zmagań miłośników książek. Zakończyła się 7. edycja Wielkiego Maratonu " dla uczniów klas II-III. W przeciągu 7 miesięcy nasi uczniowie rozwiązywali testy z poszczególnych lektur konkursowych. W bieżącym roku szkolnym w zmaganiach  czytelniczych wzięło udział 16 uczniów. W całym tegorocznym konkursie wystartowało  3370  uczniów z 204 szkół i bibliotek z całej Polski! Niestety nie udało się zdobyć tytułu laureata czy finalisty, ale bardzo doceniamy zaangażowanie, wytrwałość i pracę uczestników.

  Gratulujemy wszystkim maratończykom, którzy dotarli do mety. Nowe doświadczenia czytelnicze, bogatsza wyobraźnia na pewno zaowocują w przyszłości.

  Wyróżnienie za najlepsze wyniki w szkole otrzymał Kacper Gersztyn z kl. 3a.

  Uczniowie, którzy w swoich klasach zdobyli najwięcej punktów to:

  Hubacz Igor 2a

  Brzozowski Cyryl 2b

  Kacper Gersztyn 3a

  Lena Borowska 3b

  Gratulujemy i  już dzisiaj zapraszamy do udziału w 8. edycji WMC "Spotkacie nowych przyjaciół” w przyszłym roku szkolnym.

  D.Garbino

 • WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO 2020/21

  WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO 2020/21

   

  X edycja ,,W LUSTRZE KSIĄŻKI” – klasy VII – VIII

  Laureatki:

  Amelia Pawłowska i Alicja Cygarowska

  Finalistki:

  Maria Garbino i Kornelia Dudziec

  Uczennice przygotowywała P. Grażyna Wojczuk

   

  W kategorii klas IV – VI ,,CZYTANIE ROZWIJA , CZYTANIE WZBOGACA”

  Wyróżnienie otrzymał Kajetan Szczypiński

   

     Do tegorocznej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego w czterech kategoriach wiekowych zgłosiło się 309 szkół. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 7752 uczniów. W kategorii klas VII – VIII udział wzięło 1370, a w kategorii IV – VI - 2401 uczniów.

     Wielki Maraton trwał od  września 2020r. do kwietnia 2021r.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu i  wytrwałości. 

   

  UWAGA! Ze względu na stan epidemiczny uroczysta Gala nie odbędzie się. Nagrody będą odebrane przez  przedstawiciela szkoły i wręczone uczniom na apelu.

  SERDECZNIE GRATULUEMY!!!

 • Dzień Flagi

 • #godność

  #godność

  Od wielu lat, 5 maja z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu uroczyście obchodzony jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasza szkoła corocznie brała udział w Marszu Godności ulicami Biskupca. Ze względu na sytuację pandemiczną już po raz drugi obchody Dnia Godności odbywają się wyłącznie on-line. W naszej szkole odbyły się dwa wirtualne spotkania integracyjne z kolegami i koleżankami z OREWu -  w zajęciach online uczestniczyli uczniowie z oddziału zerowego oraz z klasy 8b.

  Oprócz spotkań wirtualnych pozostali uczniowie wraz z nauczycielami na lekcjach wychowawczych rozmawiali na temat niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych, równości i godności. Określono czym jest niepełnosprawność, jakie są rodzaje niepełnosprawności, jak należy się zachowywać w stosunku do osób z niepełnosprawnością, z jakimi trudnościami borykają się te osoby w codziennym życiu. Zostały przedstawione także sylwetki  "wielkich - niepełnosprawnych", sylwetki sportowców, naukowców, celebrytów. Uczniowie mogli przekonać się, że również osoby z niepełnosprawnością  są zdolne do rzeczy wielkich! Zostały poruszone ważne pojęcia tolerancji, uprzedzenia,  dostrzeganie swoich mocnych stron, poszanowania i akceptacji odmienności. Uczniowie doszli do wspólnych wniosków, że godność jest rzeczą niezbywalną bez względu na stan zdrowia, status materialny czy indywidualne cechy człowieka. Chętni uczniowie (i nauczyciele) wykonali zdjęcia z #godność.

  Lekcja tolerancji i oswojenia się z niepełnosprawnościami została odrobiona! Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

  M. Pawłowska

 • Niepełnosprawność

  KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
  KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
  KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA.

  Kim są osoby niepełnosprawne?

  Osoby niepełnosprawne – to osoby o niepełnej sprawności jednego lub kilku zmysłów (np. wzroku, słuchu), fizycznej (np. narządu ruchu), intelektualnej (np. zespół Downa),  lecz o równych prawach i obowiązkach w życiu społecznym.

  Mogą być niewidomi – to osoby, które nie widzą od urodzenia lub od tak wczesnego dzieciństwa, że nie pamiętają, by kiedykolwiek widziały, w nauce czytania i pisania nie posługują się pismem płaskim (czarnodrukiem), a jedynie brajlem.

  Brajl - system pisma punktowego dla niewidomych opracowany przez Louisa Braille'a. Poszczególne litery stanowią kombinację sześciu wypukłych punktów (po trzy punkty w dwóch pionowych rzędach) mieszczących się pod opuszkiem palca wskazującego. Pismo brajla pozwala na zapisywanie liter, cyfr, znaków przestankowych, działań matematycznych, oznaczeń muzycznych itp.

  • Niesłyszący – to osoby, u których wada słuchu uniemożliwia odbiór mowy drogą naturalną (za pomocą słuchu). Posługują się językiem  migowym –to  system porozumiewania się osób niesłyszących przy pomocy umownych znaków określających osoby, rzeczy, zjawiska, czynności itp.
  • Niepełnosprawni intelektualnie – to osoby o obniżonej sprawności intelektualnej, które różnią się od swoich rówieśników w zakresie rozwoju procesów poznawczych, percepcyjnych i emocjonalnych.
  • Niepełnosprawni ruchowo – to osoby o niepełnej sprawności fizycznej.
  • Mózgowe porażenie dziecięce - grupa zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu we wczesnym okresie ciąży, okresie okołoporodowym lub w ciągu pierwszych lat życia.
  • Niepełnosprawność sprzężona - u danej osoby występują dwie lub więcej niesprawności np. głuchoniewidomi.

  Przyczyny niepełnosprawności mogą być wrodzone, nabyte podczas ciąży, na skutek powikłań podczas porodu lub nabyte w okresie życia np. na skutek wypadku, choroby czy związane z wiekiem starczym.

  Hasła do przemyślenia związane z osobami z niepełnosprawnością;

  •  "Niepełnosprawność traktuję jako coś normalnego"
  • "Złamałem sobie kręgosłup, a nie uszkodziłem głowy"
  • "W kontakcie z osobą pełnosprawną przeszkadza mi czasami lęk, który bardzo utrudnia porozumiewanie"
  • "Osoba niepełnosprawna może osobie pełnosprawnej oddać serce. To tak jakby mi pół serducha wycieli no i oddali drugiej osobie"
  • "Jestem podobnym człowiekiem jak ty"
  • "Myślę normalnie, jestem w stanie pracować, kochać, cieszyć się życiem. To jest tylko różnica tego jak się poruszam"

  U.Radomska

 • Uwaga! Powrót do szkoły.

 • Święto Szkoły

  Święto Szkoły

  Co roku jest organizowane Święto Szkoły z apelem, Ogólnopolskim Konkursem Literacko - Plastycznym "Hubal", uroczystą mszą.  

     W tym roku nasza szkoła obchodzi swoje 74 urodziny i wszystkie działania odbyły się online. Uczniom została przypomniana postać patrona szkoły - mjr Henryka Dobrzańskiego pseud. Hubal. Każda klasa miała własny pomysł obchodów Święta Szkoły.

   Młodsi uczniowie wykonywali gazetki klasowe, malowali portrety i plakaty, pisali krótkie notatki o Hubalu, śpiewali hymn szkoły, oglądali prezentacje i rozwiązywali krzyżówki sprawdzające wiedzę o patronie szkoły.

     Uczniowie klas starszych na godzinach wychowawczych również odrobili lekcję historii - przypomniano postać patrona jako dowódcy wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego, niezłomnego bohatera, znakomitego sportowca i olimpijczyka, wirtualnie odwiedzili miejsca, w których Major bywał. Uczniowie samodzielnie tworzyli krzyżówki z wykorzystaniem generatora krzyżówek, wykonywali portrety, przeprowadzono Klasowy Konkurs Wiedzy o Patronie. Powstały także ciekawe infografiki na temat majora Dobrzańskiego oraz prezentacje multimedialne.

    Dzięki takiej wirtualnej formie wszyscy uczniowie szkoły aktywnie włączyli się w obchody Święta Szkoły. Dodatkowo efektywnie kształcono kompetencje kluczowe: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje osobiste, społeczne, w zakresie umiejętności uczenia się oraz  świadomości i ekspresji kulturalnej.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

  M.Pawłowska

 • 23.04. ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

  23.04. ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

   

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich został  ustanowiony przez UNESCO w 1995 roku.

  W naszej szkole:

  - Dzieci z oddziału przedszkolnego  poznały etapy powstawania książki. Przy wsparciu wychowawcy P. K. Sićko wykonały własne mini książeczki. Ułożyły do nich treść, zilustrowały, nadały tytuł i wykonały do nich zakładki. Zdjęcia w albumie fotograficznym.

  - P. M. Gajdzis na lekcjach j. polskiego zorganizowała multimedialną zabawę. Uczniowie klasy 6a i 6c zostali zaproszeni do Escape Roomu.

  - Wykonanie okładki ,,Moja pierwsza książka - to zadanie uczniów klasy 4a i 4b.   Wychowawcy klas: P. K. Ciemińska i P. M. Knap poinformowały uczniów o tym, co powinno znaleźć się na okładce oraz jej wymiarach.  (Obie Panie uczą matematyki). Gotowe prace wszyscy powinni dostarczyć do biblioteki szkolnej.

  To nie koniec ich przygody z książką!!!!

  - Podczas wirtualnej lekcji w klasie 6c wychowawca P. A. Steffen zapoznała uczniów z ciekawostkami związanymi z książkami. Uczniowie rozmawiali również o ochronie praw autorskich.

  Czy wiecie, że? Największa książka - Super Book - mierząca 2,74 x 3,07 m została wydana Denver w stanie Colorado (USA) w roku 1976. Składa się ona z 300 stron i waży 252,6 kg.

  Najmniejszą książkę dla dzieci - Stary król Cole - wydrukowaną na papierze o gramaturze 22 gramów, mierzącą 1mm x 1mm, wydało w 85 egzemplarzach w 1985 r. wydawnictwo Gleniffer Press z Paisley (Szkocja). Kartki można przewracać (ostrożnie!) tylko za pomocą igły.

  Najdroższą na świecie książką jest czterotomowe dzieło The Birds of America (Ptaki Ameryki) Johna Jamesa Audubona, wybitnego ornitologa amerykańskiego. Na aukcji Christies w Nowym Jorku zostało ono sprzedane za - 8 mln 802 tys. 500 dolarów.

  -  Uczniowie klasy 1a i  1b poznali  fragmenty książki ,,Nasza mama czarodziejka”  J. Porazińskiej i wykonali zakładki do ulubionej książki.

  Panie: A.Didjurgeit i D. Didjurgeit zapoznały dzieci z budową książki i informacjami, które znajdują się na okładce,

  - Zrobienie zdjęcia pod hasłem ,, Czytam wszędzie” – to zadanie  klasy 5a. Należało znaleźć ciekawe miejsce, kliknąć zdjęcie i przesłać do wychowawcy P. M. Jeziorek.

    Na lekcji j. polskiego uczniowie zapoznali się ze słownikowym pojęciem prawa autorskie. P. G. Wojczuk  wyjaśniła szczegółowo znaczenie terminu oraz zaprosiła do wirtualnej zabawy z książką.

  -  Na lekcjach j. polskiego w klasach 7a i 7c uczniowie czytali fragmenty ulubionych książek, wymieniali się odczuciami i przemyśleniami. P. B. Głowacka starała się uświadomić uczniom, że w czasie pandemii książka odgrywa bardzo ważną rolę i często staje się naszym przyjacielem. Dzięki niej możemy przenieść się do innego świata, co pozwala przetrwać trudne chwile.

  A czy Ty przyjaźnisz się z książką?

  G.Wojczuk

 • Podziękowanie

  Właśnie otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji "Kartka dla Rodaka". Organizatorem akcji w szkole jest p. G. Wojczuk.

 • 14 kwietnia - Święto Chrztu Polski

  "Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości" Jan Paweł II

  Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 2 poznawali ostatnio legendy polskie. Przypomnieli sobie początki państwa polskiego. Z zainteresowaniem obejrzeli legendę o powstaniu Warszawy pt. „Wars i Sawa”. Wysłuchali słuchowiska „ Król Sielaw ", związanego z Jeziorem Śniardwy. Rozwiązywali zagadki.  Okazało  się, że uczniowie doskonale wiedzą z jakich legend pochodzą syrenka, smok wawelski, poznańskie koziołki... Swoje ulubione postacie z legend uczniowie przedstawili w pracach plastycznych. Największa popularnością cieszyła się syrenka i Król Sielaw. 
  Cieszymy się, że cykl zajęć przybliżył naszym dzieciom historię naszego narodu a ich entuzjazm daje nadzieję, że będą pogłębiać swoja wiedzę.


  I. Orzechowska, E. Pakoca

 • Wstąp w szergi ZHP

  Długi czas pandemii dał się we znaki większości ludzi, a my widzimy, że najbardziej cierpią na tym nasze dzieci. Dlatego wychodzimy z inicjatywą spotkań harcerskich.

              Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jako organizacja wolontariacka ma specjalne uprawnienia w pandemii i możemy spotykać się maksymalnie w 10-osobowych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczególnie, że teraz pogoda jest sprzyjająca na zbiórki na świeżym powietrzu gdzie nie ma problemów z zachowaniem obostrzeń.

              Jeżeli ktoś z rodziców, znajomych chciałby dołączyć do naszego zespołu by razem z nami budować to dzieło, wspierać w kształtowaniu kolejnego pokolenia, a potrzebujemy takiego wsparcia proszę również o taką informację.

              Z racji tego pomysłu chcę zaprosić na spotkanie organizacyjne, na którym odpowiem na wszystkie pytania dotyczące zbiórki harcerskiej i nie tylko.

   

  Spotkanie na Google Meet odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia od godziny 18.00 do 20.00. Można dołączać w trakcie.

  Link do spotkania:

  https://meet.google.com/emi-gypb-hrn

   

  Spotkanie na Teamsach odbędzie się we wtorek 20 kwietnia od godziny 18.00 do 19.30.

  Można dołączać w trakcie.

  Link do spotkania:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE4ZWIzYzItZGVjYy00ZjFkLWE4MzUtNzI5ZjIzODRkYTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%22d4408a2d-3ce0-47f4-accc-63c69d69bf76%22%7d

   

  W razie braku czasu w tych terminach proszę o kontakt telefoniczny lub SMS

  pod numerem 509 747 633 po godzinie 14.30

  lub mailowy leslaw.perzylo@zhp.net.pl

  Odpowiem na wszystkie pytania.  

   

  Z pozdrowieniem harcerskim

  Czuwaj!

  Pwd. Lesław Perżyło

  z-ca Komendata

 • Kręgi wsparcia

  Wiktor Świder - uczeń klasy 8a - zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowany przez PSONI Koło w Biskupcu. Konkurs dotyczył wymyślenia hasła promującego ideę Kręgów Wsparcia. Wiktor wygrał w swojej kategorii wiekowej (14- 19 lat) hasłem: JA, TY, ON to jeden wspólny Krąg.
  Gratulujemy!

 • Rekrutacja - potwierdzenie

   Prosimy rodziców dzieci przyjętych do I klasy i oddziału przedszkolengo Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu oraz Przedszkola Samorządowego nr 5 w Biskupcu o dostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia br.

  Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5.

  Uzupełnioną wolę należy dostarczyć mailowo (sp2@biskupiec.pl) lub osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu (w godz. 7.30 - 14.00).

  Wola_przyjecia_I_klasa.pdf

  Wola_przyjecia_Zerowka.pdf

  WOLA_PRZYJECIA_PRZEDSZKOLE(1).pdf

 • 07 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA!

  07 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA!

   

  Drodzy rodzice!

         Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, dlatego zwracam się do Państwa, gdyż to właśnie od Was zależy zdrowie, szczęście i przyszłość dzieci. Zdrowie naszych dzieci bezpośrednio zależy od tego, co maja na talerzu. Według badań Instytutu Żywności i Żywienia zwykle znajduje się na nim za mało warzyw i owoców, które są podstawą zbilansowanej, zdrowej diety naszych pociech. Tylko taka dieta gwarantuje zdrowie  teraz i w przyszłości, która może uchronić przed poważnymi chorobami takimi jak: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nowotwory czy nawet depresja.

        Marzeniem wszystkich rodziców jest to, żeby ich dzieci miały szczęśliwe, radosne i przede wszystkim zdrowe dzieciństwo. Dlatego zadbajmy, aby każdego dnia jadły warzywa i owoce. Ich jedzenie wpływa na pracę mózgu, oczu, mięśni czy układu odpornościowego, który jest tak ważny dzisiaj, w czasach pandemii. W szkole często wracamy do rozmów i zadań praktycznych związanych ze zdrowym żywieniem, poznajemy piramidę zdrowego żywienia, podstawowe składniki naszych pokarmów, przepisy potraw  z uwzględnieniem warzyw i owoców oraz zasady zdrowego stylu życia, którego podstawą jest ruch.

       Dlatego, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą, abyście wspólnie ze swoimi dziećmi przygotowywali zdrowe posiłki, rozmawiali z nimi przygotowując dania i co najważniejsze wspólnie zasiadali do kolorowego od warzyw i owoców stołu.

     W naszej bibliotece szkolnej znajdują się książeczki o zdrowym żywieniu, a i w Internecie jest mnóstwo interesujących przepisów np. : zdrowa Nutella czy smalec z fasoli…Wystarczy chcieć!

     W galerii możecie Państwo podziwiać prace uczniów klas czwartych.

                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                              Joanna Kaliszuk

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na komiks #WodyToNieŚmietnik

  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na komiks #WodyToNieŚmietnik

   

              W konkursie wzięli udział uczniowie  z 11 szkół podstawowych z dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Organizatorem był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

  Uczeń naszej szkoły Jakub Samelski  z klasy 7 c otrzymał wyróżnienie  za pracę.

                                                Serdecznie gratulujemy !

 • Światowy Dzień Poezji - wyniki konkursu

  Światowy Dzień Poezji - wyniki konkursu

  21. marca obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji

     Uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w Szkolnym Konkursie Literackim. Zadaniem było  napisanie wiersza o wiośnie lub Wielkanocy (samodzielnie lub z rodzicami).

     Nadesłano 53 utwory. Komisja konkursowa oceniała prace w 3 kategoriach:

  Klasy 1 – 3

  I miejsce - Jan Żabiński  1 b

  II miejsce - Zofia Kogowska  1 a

  III miejsce - Adam Jankowski  2 a

  Klasy 4 – 6

  I miejsce – Karolina Więcek   6 a

  II miejsce – Alicja Maciejowska 5 a

  III miejsce – Luiza Jeziorek 5 a

  Klasy 7 – 8

  I miejsce – Mateusz Steffen  8 b

  II miejsce – Sylwia Polewaczyk  7 c

  Wszyscy uczestnicy  otrzymają pamiątkowe dyplomy, a autorzy najciekawszych utworów upominki (zostaną wręczone po powrocie do szkoły).

  Organizatorzy:

   G. Wojczuk i I. Stankiewicz we współpracy z wychowawcami klas – DZIĘKUJEMY!

   

  WIOSNA – Jaś Żabiński  klasa 1a

  Przebiśniegi nad potokiem,

  Tam prymulka rośnie bokiem.

  Żaby mówią  rabe – rabe,

  A świerszczyki skaczą w trawę.

   

  Dwa krokusy rosną sobie,

  Bocian trzyma w swoim dziobie

  coś smacznego do jedzenia.

  A skowronek ma marzenia.

   

  Tu na wierzbach rosną kotki,

  a tam żuraw głosi plotki.

  Nad jeziorem biega Wiosna

  i jest bardzo dziś radosna.

   

  WIOSNA -  Karolina Więcek klasa 6 a

   

  Gdy słońce blaskiem nas oślepia,

  za oknem deszczyk pada,

  pierwsze kwiatki w trawie widać,

  to wiosna się zapowiada!

   

  Dzieci na podwórku skaczą,

  Tańczą, śpiewają i gitarach grają.

  Jeżdżą szybko na rowerze,

  Często są też na spacerze.

   

  Bitwa na wodę - oczywiście!

  Będzie mokro, zabawnie i fantastycznie.

  Szybko bierzcie wodne jajka,  pistolety

  i do dzieła – rozdawajcie na Śmigusa – Dyngusa  bilety!

   

  Prima Aprilis – żarty i psikusy,

  a dzieci -  to nie lada zgrywusy!

  Nie daj się nabrać na ich psoty,

  za to zrób innym kawał – do roboty!

   

  Jajka już pomalowane,

  mazurki na stołach goszczą,

  żurek się gotuje,

   a zajączek na świątecznej kartce harcuje!

   

  Mateusz Steffen 8 b

  Właśnie dziś zaczyna się wiosna

  I każda osoba jest radosna.

  Dużo słońca i  dużo zabawy.

  Dzień najlepiej jest zacząć od kawy.

   

  Jest wesoło, jest radośnie,

  niektórzy cały rok myślą już o wiośnie.

  Kolejne dni będą pełne kolorów i pisanek,

  ponieważ niedługo wielkanocny poranek.

  Inni wyczekują śmigusa – dyngusa,

  Lecz w tamtym roku nikt go nie obchodził przez wirusa.

   

  Ale dziś nie o smutku, a o świętach pięknych,

  w których można spodziewać się niesamowitych pisanek ręcznych.

  Za oknem słoneczko w oczy świeci,

  Za oknem widać już wesołe dzieci.

  Niektórych słoneczko zza okna parzy,

  A innym w te święta o prezentach się marzy.

  Ale nie tylko o nich pomyśleć można,

  bo tematem wiersza jest przecież wiosna.

   

  Już świąt doczekać się nie mogę i ze święconką ruszyć w drogę!!

 • Konkurs # WodyToNieŚmietnik

   Konkurs # WodyToNieŚmietnik

   W marcu  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym #WodyToNieŚmietnik zorganizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych zgłoszonych do programu Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie. Przedmiotem konkursu było wykonanie komiksu nawiązującego do hasła konkursowego uwzględniającego dbanie o czystość wody,  sprzątanie zbiorników wodnych, zagrożenia zanieczyszczenia wód ściekami oraz sposoby czerpania korzyści z czystej wody. Uczniom klas 4 – 7  podczas lekcji plastyki został przedstawiony regulamin. W galerii  można obejrzeć prace.

                                                                                                     Joanna Kaliszuk i Małgorzata Jeziorek

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć