Nawigacja

 • Opieka świetlicowa

  Opieka świetlicowa

  1. Do świetlicy uczęszczają dzieci kl.0-VIII, które muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/ opiekunów oraz organizacje dojazdu i odjazdu ze szkoły.
  2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie:
  • Dojeżdżający autobusem szkolnym,
  • Obojga rodziców/ opiekunów pracujących,
  • Rodziców samotnie wychowujących dzieci.
  1. Wszyscy uczniowie dojeżdżający oczekują w świetlicy na lekcje oraz na powrót do domu.
  2. Opieką wychowawczą w świetlicy są objęci również uczniowie zwolnieni z uczęszczania na  religię.
  3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się  na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej (wzór poniżej).
  4. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godz.6.45 -16.00.
  5. Świetlica realizuje zadania na dany rok zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczym świetlicy.
  6. Zajęcia świetlicowe odbywają się również  na boisku szkolnym, placu zabaw, szczególnie, gdy pozwalają na to warunki pogodowe oraz w sali gimnastycznej czy też innych salach lekcyjnych. O miejscu odbywania się zajęć informuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
  7. W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji i pomocy w nauce.
  8. Zakres zajęć w świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.
  9. Za rzeczy zaginione świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
  10. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej.


  KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY_SZKOLNEJ.pdf

 • Stołówka szkolna

  Stołówka szkolna

  Serdecznie witam w nowym roku szkolnym!

  Wszystkie osoby chcące spożywać obiady szkolne zapraszam do zapisów pod nr.tel. 572-158-115 lub osobiście u Pani Wioletty Abramczyk.

  Płatność za obiady należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca  na nr konta 48 1020 3639 0000 8402 0197 8717.

  Cena obiadu: Dzieci 8 zł 

                      Abonament 10 zł

                       Jednorazowo 12 zł

  Odpisy z obiadów proszę zgłaszać od godziny 7 do godziny 8, zgłoszenie po wyznaczonych godzinach nie będzie uwzględniane!

  Zwrot za odpisy z obiadów nastąpi w następnym miesiącu.

  Opłata za obiady we wrześniu: 168 zł

  I przerwa obiadowa dla klas I - IV - g.11.20

  II przerwa obiadowa dla klas V - VIII - g. 12.20

  Zapraszam Wioletta Abramczyk 

 • Uwaga! Nowe dzwonki szkolne!

  1 – LEKCJA          7.50 - 8.35

  2 – LEKCJA          8.45 - 9.30

  3 – LEKCJA          9.40 - 10.25

  4 – LEKCJA          10.35 - 11.20

  5 – LEKCJA          11.35 - 12.20

  6 – LEKCJA          12.35 - 13.20

  7 – LEKCJA          13.30 - 14.15

  8 – LEKCJA          14.20 - 15.05

 • Ważne - oświadczenie dotyczące dowozu do szkoły

  Oświadczenie niezbędne jest do uzyskania biletu miesięcznego dla ucznia korzystającego z Biskupieckiego Transportu Publicznego.

  Oświadczenie należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do szkoły.

  OSW_gmBiskupiec.pdf

 • Dowozy i odwozy uczniów

  Dowozy i odwozy uczniów

  Zamieszczamy mini ściągawkę linii dowożących i odwożących uczniów naszej szkoły.

  Dowozy_od_01.09.pdf

  Odwozy_od_02_.09..pdf

 • Transport dzieci do szkół

 • Podręczniki

  Prosimy zapoznać się z wykazem podręczników na rok szkolny 2021/22. Wszystkie podręczniki oprócz religii i WDŻ uczniowie wypożyczą z biblioteki szkolnej.

  Prosimy o zakup podręczników do religii i wychowania do życia w rodzinie.

  WYKAZ_PODRECZNIKOW_NA_ROK_SZKOLNY_2021.22(1).pdf

 • Wyprawka

  Zamieszczamy wyprawkę dla oddziału przedszkolnego (tzw. zerówka) oraz do klasy I.
  Listy klas i wychowawców zostaną podane do wiadomości 1 września br.

  WYPRAWKA_dla_klasy_I.pdf

  Wyprawka_do_zerowki.pdf


 • Numer do świetlicy

  Numer do świetlicy

  Drodzy Rodzice!

  Podajemy numer do świetlicy szkolnej: 794 131 202. Prosimy NIE WCHODZIĆ po odbiór dzieci. Ciąg komunikacyjny jest ograniczony. Prosimy zadzwonić do świetlicy i zgłosić chęć odbioru dziecka.

   

 • Wskazówki dla Rodziców

 • Bezpieczny powrót do szkoły

 • W telegraficznym skrócie

  • Uczniu, rodzicu – zapoznaj się z procedurami obowiązującym w naszej szkole i stosuj się do nich
  • Do szkoły uczęszczają tylko uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji.
  • Jeśli zachodzi podejrzenie choroby u dziecka lub ma gorączkę – dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o szybki kontakt z lekarzem.
  • Do szkoły nie zostanie przyjęte także dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzicu – masz obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, jeśli domownik odbywa kwarantannę.
  • Do odwołania wprowadzamy zakaz przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły.
  • Jeśli rodzic będzie musiał wejść do szkoły (tylko przez wejście główne i tylko do sekretariatu szkoły) musi zdezynfekować ręce, zasłonić usta i nos, zachować dystans min.1,5 od innych osób.
  • Z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo (dziennik librus).
  • Rodzice uczniów I nie odprowadzają dzieci do klas! Uczniowie klas I wchodzą wejściem do budynku B.
  • Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe na terenie naszej szkoły w miejscach wspólnych. W czasie lekcji maseczkę można zdjąć.
  • Zajęcia w szkole odbywają się formie stacjonarnej,
  • Rodzicu – podaj wychowawcy swojego dziecka aktualne numery telefonu, podpisz oświadczenie o zapoznaniu się procedurami (otrzymasz je od wychowawcy)
  • Początek roku: 1.09.2020r. o godz. 9. 00. Klasy 2 -8 spotykają się z wychowawcami w przydzielonych klasach. Uczniowie klas I i oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami/ opiekunami spotykają się na boisku szkolnym. Prosimy o zachowanie odpowiednich odległości między osobami oraz zasłanianie ust i nosa.

   

  WSZYSTKIE DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ MAJĄ NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW. STOSUJMY SIĘ DO NICH!

   

 • Obiady

  Obiady

  Z dniem 1 września 2020r. zmienia się właściciel kuchni. Kuchnię wraz z zapleczem kuchennym przejmuje „Kuchnia ze Smakiem Wioletta Abramczyk”. Obiad codziennie składać się będzie z dwóch dań: zupy i dania mięsnego lub mącznego na przemian.

  Cena obiadu: dzieci – 8 zł,
  dorośli abonament – 10zł, jednorazowo – 12zł.

  Chętne osoby zapraszam do zapisów u p. Wioletty Abramczyk - nr telefonu 572 158 115.

  Odpisy z obiadów proszę zgłaszać w godz. 7.00 – 8.00. Zgłoszenie po wyznaczonych godzinach nie będzie uwzględniane.
  Płatność za obiady należy uiścić do 15 każdego miesiąca na numer konta:
  48 1020 3639 0000 8402 0197 8717.

  Zwrot za odpisy z obiadów nastąpi w następnym miesiącu.

   

  Serdecznie zapraszam, Wioletta Abramczyk

 • Wielki Maraton Czytelniczy

  Wielki Maraton Czytelniczy

  W tym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich ze specjalnym udziałem szkół polskich w Wielkiej Brytanii – Wielki Maraton Czytelniczy.

  Konkurs dedykowany jest uczniom klas II – III „Spotkacie nowych przyjaciół”, dla uczniów klas IV – VI „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” oraz dla uczniów klas VII – VIII  „W lustrze książki”.

  Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać.

   

  ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2020/21

  Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

  1. Bednarek Justyna, Babcocha

  2. Czerwińska-Rydel Anna, Słońcem na papierze. Wesoła opowieść o Kornelu Makuszyńskim

  UWAGA! Książka wyszła też pod tytułem: Słońcem na papierze. Niezwykłe losy Kornela

  Makuszyńskiego

  3. Kołyszko Wojciech, Smutek i zaklęte miasto

  4. Pałasz Marcin, Wszystko zaczyna się od marzeń

  5. Ryrych Katarzyna, Wilczek

  6. Vestly Ann-Cath, 8+2 i sztormowy wiatr

  7. Zubrzycka Elżbieta, Filip, lis i magia słów

   

  Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych):

  1. Bąkiewicz G., Szymeczko K., Wakuła P., Piastowskie orły. 10 opowiadań z czasów Piastów

  2. Beręsewicz Paweł, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek

  3. Hunter Erin, Wojownicy. Ucieczka w dzicz

  4. Kielecka Krystyna, Gieśki

  5. Ryrych Katarzyna, Mała wojna

  6. Milewska Marta, Po co nam ta szkoła

  7. Szczygielski Marcin, Bez piątej klepki

   

  W lustrze książki ( uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych):

  1. Hitchcock Fleur, Morderstwo w środku zimy

  2. Kapuściński Ryszard, Znika czas [w tegoż:] Podróże z Herodotem

  3. Kossak–Szczucka Zofia, Król Trędowaty

  4. Szymeczko Kazimierz, W pogoni za czarną hondą

  5. Wohlleben Peter, Sekretne życie drzew

  6. Ossendowski Antoni R., W polskiej dżungli

  7. Zusak Markus, Złodziejka książek

   

   

  Lektury na wrzesień 2020 r.:

  Klasy II – III - Marcin Pałasz, Wszystko zaczyna się od marzeń

  Klasy IV – VI - Paweł Beręsewicz, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek

  Klasy VII – VIII -  Ryszard Kapuściński, Znika czas [w tegoż:] Podróże z Herodotem

 • Dowozy

  W zakładce DO RODZICÓW zostały zamieszczone rozkłady jazdy autobusów szkolnych na 1.09.2020r. i od 2.09.2020r.

 • Procedura bezpieczeństwa

  Poniżej została zamieszczona procedura bezpieczeństwa - proszę się z nią zapoznać i stosować.

  PROCEDURA-BEZPIECZENSTWA-COVID.pdf • Nowy mail szkoły

  Zmianie uległ mail szkoły, aktualny to:

  sp2@biskupiec.pl

 • Zarządzenie W-M Kuratora Oświaty

  Zarządzenie Nr 20/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2020/2021

  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 pkt 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1. W roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego organizuje się konkursy z następujących przedmiotów:

  1. 1)  języka polskiego,

  2. 2)  matematyki,

  3. 3)  języka angielskiego,

  4. 4)  języka niemieckiego,

  5. 5)  języka rosyjskiego,

  6. 6)  biologii,

  7. 7)  chemii,

  8. 8)  fizyki,

  9. 9)  geografii,

  10. 10)  historii,

  11. 11)  informatyki.

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki

 • Wyprawka do klasy I

   

  1.  Materiały i środki papiernicze:

  -  blok rysunkowy mały kolorowy

  -  blok techniczny mały kolorowy

  -  blok rysunkowy mały biały

  -  blok rysunkowy duży biały

  -  bloki techniczny mały biały

  - grube kredki ołówkowe "Bambino" (minimum 12 kolorów)

  - kredki świecowe „Bambino”

  - farby plakatowe (12 kolorów)

  - farby akwarelowe

  - zestaw pędzli różnej grubości, kubek na wodę

  - plastelina (12 kolorów)

  - 2 wycinanki ( samoprzylepna i zwykła )

  - teczka tekturowa na gumkę

  - piórnik wyposażony w: 2 długopisy, 2 ołówki HB, gumkę, temperówkę, klej w sztyfcie, nożyczki z zaokrąglonym, metalowym ostrzem, kolorowe pisaki (długopisy lub mazaki),

  - zeszyty w trzy linie (język polski), i w kratkę (matematyka, angielski, religia).

  Materiały papiernicze, w razie potrzeby, będziemy uzupełniać w trakcie roku szkolnego.

   2.  Worek ze strojem do ćwiczeń gimnastycznych (spodenki, koszulka, buty halówki ).

  3. Ponadto rodzice kupują  książkę do religii:

  Tytuł:  „W imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego”, autorzy: ks. Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 2020.

  Pozostałe podręczniki będą dzieciom wypożyczone z biblioteki szkolnej.

  WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA PROSZĘ PODPISAĆ

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć