Nawigacja

 • Spotkanie członków Rady Rodziców

  Spotkanie członków Rady Rodziców

  Spotkanie członków Rady Rodziców odbędzie się w środę 23.09.2020r. o godz.17.00 w sali nr 16.

 • Plan lekcji

   

  Nowy plan lekcji został opublikowany i obowiązuje od poniedziałku 7.09.2020r.

 • Zebrania z rodzicami

  Na środę i czwartek (9 - 10.09.2020r.) zaplanowane są spotkania z rodzicami.

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ: SPOTKANIA_Z_WYCHOWAWCAMI_KLAS.pdf

  Spotkania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, dlatego też prosimy o zasłonięcie ust i nosa oraz o dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły. Prosimy o przybycie na spotkania z wychowawcami klas tylko osoby zdrowe, bez oznak infekcji, bez kontaktu z osobami zarażonymi/przebywającymi na kwarantannie. W przypadku nieobecności prosimy skontaktować się z wychowawcami klas telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny Librus.

 • Obiady

  Drodzy Rodzice!

  Jeśli zadeklarowaliście chęć spożywania przez dziecko obiadu w szkole, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z p. Wiolettą Abramczyk (tel. 572 158 115). Sama deklaracja, którą otrzymaliście Państwo od wychowawców nie wystarczy. Konieczne jest zapisanie dziecka u nowego właściciela kuchni szkolnej. Tylko uczniowi zapisanemu telefonicznie zostanie wydany obiad od poniedziałku 7.09.2020r.

 • Ubezpieczenie uczniów

  Rada rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk.

  Mają Państwo do wyboru dwa warianty ubezpieczenia:

  Wpłaty na ubezpieczenie przyjmują wychowawcy klas do 30 września.

 • Numer do świetlicy

  Numer do świetlicy

  Drodzy Rodzice!

  Podajemy numer do świetlicy szkolnej: 794 131 202. Prosimy NIE WCHODZIĆ po odbiór dzieci. Ciąg komunikacyjny jest ograniczony. Prosimy zadzwonić do świetlicy i zgłosić chęć odbioru dziecka.

   

 • Wskazówki dla Rodziców

 • Bezpieczny powrót do szkoły

 • W telegraficznym skrócie

  • Uczniu, rodzicu – zapoznaj się z procedurami obowiązującym w naszej szkole i stosuj się do nich
  • Do szkoły uczęszczają tylko uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji.
  • Jeśli zachodzi podejrzenie choroby u dziecka lub ma gorączkę – dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o szybki kontakt z lekarzem.
  • Do szkoły nie zostanie przyjęte także dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzicu – masz obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, jeśli domownik odbywa kwarantannę.
  • Do odwołania wprowadzamy zakaz przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły.
  • Jeśli rodzic będzie musiał wejść do szkoły (tylko przez wejście główne i tylko do sekretariatu szkoły) musi zdezynfekować ręce, zasłonić usta i nos, zachować dystans min.1,5 od innych osób.
  • Z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo (dziennik librus).
  • Rodzice uczniów I nie odprowadzają dzieci do klas! Uczniowie klas I wchodzą wejściem do budynku B.
  • Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe na terenie naszej szkoły w miejscach wspólnych. W czasie lekcji maseczkę można zdjąć.
  • Zajęcia w szkole odbywają się formie stacjonarnej,
  • Rodzicu – podaj wychowawcy swojego dziecka aktualne numery telefonu, podpisz oświadczenie o zapoznaniu się procedurami (otrzymasz je od wychowawcy)
  • Początek roku: 1.09.2020r. o godz. 9. 00. Klasy 2 -8 spotykają się z wychowawcami w przydzielonych klasach. Uczniowie klas I i oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami/ opiekunami spotykają się na boisku szkolnym. Prosimy o zachowanie odpowiednich odległości między osobami oraz zasłanianie ust i nosa.

   

  WSZYSTKIE DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ MAJĄ NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW. STOSUJMY SIĘ DO NICH!

   

 • Obiady

  Obiady

  Z dniem 1 września 2020r. zmienia się właściciel kuchni. Kuchnię wraz z zapleczem kuchennym przejmuje „Kuchnia ze Smakiem Wioletta Abramczyk”. Obiad codziennie składać się będzie z dwóch dań: zupy i dania mięsnego lub mącznego na przemian.

  Cena obiadu: dzieci – 8 zł,
  dorośli abonament – 10zł, jednorazowo – 12zł.

  Chętne osoby zapraszam do zapisów u p. Wioletty Abramczyk - nr telefonu 572 158 115.

  Odpisy z obiadów proszę zgłaszać w godz. 7.00 – 8.00. Zgłoszenie po wyznaczonych godzinach nie będzie uwzględniane.
  Płatność za obiady należy uiścić do 15 każdego miesiąca na numer konta:
  48 1020 3639 0000 8402 0197 8717.

  Zwrot za odpisy z obiadów nastąpi w następnym miesiącu.

  Opłata za wrzesień wynosi 144zł.

  Każde dziecko zapisane na obiad otrzyma karteczkę na miesiąc, która będzie zakreślana przy odbiorze obiadu.

  Planowane rozpoczęcie wydawania obiadów – 7.09.2020r.

  Serdecznie zapraszam, Wioletta Abramczyk

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

  1 września 2020r. o godz. 9.00 spotykamy się na rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na zagrożenie zachorowaniem na COVID – 19 uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych. 

  Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych , których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, w warunkach domowych.

  Proszę wszystkich uczestników uroczystości o zastosowanie się do procedur obowiązujących w szkole: dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły, założenie maseczki i zachowanie dystansu społecznego. 

   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według poniższego planu:

  Oddział 0 - (mgr Katarzyna Sićko) -  obok budynku oddziału zerowego w "zielonej klasie".

  Klasa 1a (wychowawca mgr Agnieszka Didjurgeit) - boisko szkolne

  Klasa 1b (wychowawca mgr Dorota Didjurgeit) - Zielona klasa obok parkingu na terenie szkoły

  W spotkaniu z wchowawcami klas I oraz oddziału 0 mogą także uczestniczyć rodzice. Obowiązkowe jest zachowanie bezpiecznych odstępów oraz osłona ust i nosa. W przypadku brzydkiej pogody spotkania odbędą się na sali gimnastycznej (klasy I) i stołówce (oddział 0).

   

  Klasa 2a (mgr I.Orzechowska) - s.22

  Klasa 2b (mgr E. Pakoca) - s.20

  Klasa 3a (mgr A. Lewicka - Płoska ) - świetlica

  Klasa 3b (mgr D. Garbino) - s. 9

  Klasa 4a (mgr K. Ciemińska) - s.18

  Klasa 4b (mgr M. Knap - s.26

  Klasa 5a (mgr M. Jeziorek) - B2

  Klasa 6a (mgr S. Rohde - Brzozowska) - s.12

  Klasa 6b (mgr U. Radomska) - s.30

  Klasa 6c (mgr A. Steffen) - s. 3

  Klasa 7a (mgr B. Bobińska, w zastępstwie K. Bobiński) - s. informatyczna

  Klasa 7b (mgr S. Dudziec) - s. 25

  Klasa 7c (mgr B. Głowacka) - s. 15

  Klasa 8a (mgr. J. Kaliszuk) - s.16

  Klasa 8b (mgr E. Januszko) - s. 31

   

  Wszystkich obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk oraz bezpieczne odstępy. Prosimy o zastosowanie się do procedur obowiązujących w szkole.

  Wicedyrektor Szkoły

  mgr Marta Pawłowska

   

 • Wielki Maraton Czytelniczy

  Wielki Maraton Czytelniczy

  W tym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich ze specjalnym udziałem szkół polskich w Wielkiej Brytanii – Wielki Maraton Czytelniczy.

  Konkurs dedykowany jest uczniom klas II – III „Spotkacie nowych przyjaciół”, dla uczniów klas IV – VI „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” oraz dla uczniów klas VII – VIII  „W lustrze książki”.

  Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać.

   

  ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2020/21

  Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

  1. Bednarek Justyna, Babcocha

  2. Czerwińska-Rydel Anna, Słońcem na papierze. Wesoła opowieść o Kornelu Makuszyńskim

  UWAGA! Książka wyszła też pod tytułem: Słońcem na papierze. Niezwykłe losy Kornela

  Makuszyńskiego

  3. Kołyszko Wojciech, Smutek i zaklęte miasto

  4. Pałasz Marcin, Wszystko zaczyna się od marzeń

  5. Ryrych Katarzyna, Wilczek

  6. Vestly Ann-Cath, 8+2 i sztormowy wiatr

  7. Zubrzycka Elżbieta, Filip, lis i magia słów

   

  Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych):

  1. Bąkiewicz G., Szymeczko K., Wakuła P., Piastowskie orły. 10 opowiadań z czasów Piastów

  2. Beręsewicz Paweł, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek

  3. Hunter Erin, Wojownicy. Ucieczka w dzicz

  4. Kielecka Krystyna, Gieśki

  5. Ryrych Katarzyna, Mała wojna

  6. Milewska Marta, Po co nam ta szkoła

  7. Szczygielski Marcin, Bez piątej klepki

   

  W lustrze książki ( uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych):

  1. Hitchcock Fleur, Morderstwo w środku zimy

  2. Kapuściński Ryszard, Znika czas [w tegoż:] Podróże z Herodotem

  3. Kossak–Szczucka Zofia, Król Trędowaty

  4. Szymeczko Kazimierz, W pogoni za czarną hondą

  5. Wohlleben Peter, Sekretne życie drzew

  6. Ossendowski Antoni R., W polskiej dżungli

  7. Zusak Markus, Złodziejka książek

   

   

  Lektury na wrzesień 2020 r.:

  Klasy II – III - Marcin Pałasz, Wszystko zaczyna się od marzeń

  Klasy IV – VI - Paweł Beręsewicz, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek

  Klasy VII – VIII -  Ryszard Kapuściński, Znika czas [w tegoż:] Podróże z Herodotem

 • Dowozy

  W zakładce DO RODZICÓW zostały zamieszczone rozkłady jazdy autobusów szkolnych na 1.09.2020r. i od 2.09.2020r.

 • Procedura bezpieczeństwa

  Poniżej została zamieszczona procedura bezpieczeństwa - proszę się z nią zapoznać i stosować.

  PROCEDURA-BEZPIECZENSTWA-COVID.pdf • Nowy mail szkoły

  Zmianie uległ mail szkoły, aktualny to:

  sp2@biskupiec.pl

 • Zarządzenie W-M Kuratora Oświaty

  Zarządzenie Nr 20/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2020/2021

  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 pkt 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1. W roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego organizuje się konkursy z następujących przedmiotów:

  1. 1)  języka polskiego,

  2. 2)  matematyki,

  3. 3)  języka angielskiego,

  4. 4)  języka niemieckiego,

  5. 5)  języka rosyjskiego,

  6. 6)  biologii,

  7. 7)  chemii,

  8. 8)  fizyki,

  9. 9)  geografii,

  10. 10)  historii,

  11. 11)  informatyki.

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki

 • Wyprawka do klasy I

   

  1.  Materiały i środki papiernicze:

  -  blok rysunkowy mały kolorowy

  -  blok techniczny mały kolorowy

  -  blok rysunkowy mały biały

  -  blok rysunkowy duży biały

  -  bloki techniczny mały biały

  - grube kredki ołówkowe "Bambino" (minimum 12 kolorów)

  - kredki świecowe „Bambino”

  - farby plakatowe (12 kolorów)

  - farby akwarelowe

  - zestaw pędzli różnej grubości, kubek na wodę

  - plastelina (12 kolorów)

  - 2 wycinanki ( samoprzylepna i zwykła )

  - teczka tekturowa na gumkę

  - piórnik wyposażony w: 2 długopisy, 2 ołówki HB, gumkę, temperówkę, klej w sztyfcie, nożyczki z zaokrąglonym, metalowym ostrzem, kolorowe pisaki (długopisy lub mazaki),

  - zeszyty w trzy linie (język polski), i w kratkę (matematyka, angielski, religia).

  Materiały papiernicze, w razie potrzeby, będziemy uzupełniać w trakcie roku szkolnego.

   2.  Worek ze strojem do ćwiczeń gimnastycznych (spodenki, koszulka, buty halówki ).

  3. Ponadto rodzice kupują  książkę do religii:

  Tytuł:  „W imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego”, autorzy: ks. Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 2020.

  Pozostałe podręczniki będą dzieciom wypożyczone z biblioteki szkolnej.

  WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA PROSZĘ PODPISAĆ

 • Wyprawka do oddziału zerowego

  Wyprawka  dziecka 6 – letniego
  (oddział przedszkolny w szkole podstawowej)

  1. Pakiet edukacyjny ( karty pracy ): Odkrywam siebie (złota kolekcja).   Wydawnictwo: MAC  (zakup pakietu w księgarni internetowej: ksiegarnia-edukacyjna.pl z kodem dla rodziców: M0A5EC )
   2. Materiały i środki papiernicze:
   -  blok rysunkowy mały kolorowy
   -  blok techniczny mały kolorowy
   - 3 bloki rysunkowe małe białe
   - 2 bloki rysunkowe duże białe
   - 3 bloki techniczne małe białe
   - grube kredki ołówkowe "Bambino" (minimum 12 kolorów  - uzupełniamy w ciągu roku)
   - temperówka, gumka
   - kredki świecowe „Bambino”
   - ołówek
   - farby plakatowe (12 kolorów)
   - farby akwarelowe
   - plastelina (12 kolorów) – uzupełniamy w razie potrzeby
   - 2 wycinanki ( samoprzylepna i zwykła )
   - 2 kleje w sztyfcie (klej  uzupełniamy  w ciągu całego roku)
   - nożyczki z zaokrąglonym, metalowym ostrzem
   - 2 ręczniki papierowe  (co drugi  miesiąc )
   - notesik do korespondencji z rodzicami (noszony codziennie przez dziecko)
   - kolorowanka
   - teczka tekturowa na gumkę ( do prac z j. angielskiego i religii )
   - piórnik – tuba, na kredki i inne przybory
    3. Woreczek ze strojem do ćwiczeń gimnastycznych (spodenki i koszulka )
   4. Kapcie z krytą piętą

   WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA PROSZĘ PODPISAĆ

  K. Sićko
   

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/21

  Zamieszczamy wykaz podręczników na rok szkolny 2020/21. Podręczniki oraz ćwiczenia uczniowie wypożyczą we wrześniu ze szkolnej biblioteki.

  Tylko podręczniki do religii oraz WDŻ zakupują rodzice.

  Wykaz_podrecznikow_2020_21.pdf


Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr.H.Dobrzańskiego pseud."Hubal" w Biskupcu ul.Mickiewicza 8
  UL.MICKIEWICZA 8
  11-300 BISKUPIEC
 • 89 715 25 49

Galeria zdjęć